Beslutat: Så många lodjur får fällas i Västerbotten

Arkivbild: TT

16 lodjur får fällas under vårens licensjakt i Västerbotten efter ett beslut från länsstyrelsen. Sex av djuren får fällas i de fyra fjällkommunerna och de resterande tio får fällas i länets andra kommuner.

Jakten är tillåten mellan 1 mars och 15 april. För andra året i rad tillåter länsstyrelsen att fällor för levandefångst används.

En inventering av årets lodjursstam visar att det finns nästan lika många lodjur i Västerbotten som förra året.

– Målet är att vi ska ha runt 23 föryngringar varje år, det vill säga honor som fått ungar, säger Linda Backlund, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västerbotten, i ett pressmeddelande.

Den huvudsakliga anledningen att populationen inte får bli för stor är på grund av skadorna som lodjuren orsakar på rennäringen.

– Med årets tilldelning på sexton djur kan vi få en jakt som håller lodjursstammen på samma nivå fram till nästa år, samtidigt som jägarna ges möjlighet att nyttja den värdefulla jaktliga resurs som lodjuren också är, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på länsstyrelsen.

Motorfordon tillåts för att leta efter lodjur för att jakten ska kunna bedrivas effektivt.

– I lojaktsbeslutet finns det strikta regler, bland annat om hur man får använda skoter, så det gäller att jägarna läser på om vad som gäller innan de ger sig ut på jakt, säger Linda Backlund.

Mer från Nyheter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen