Arica-ombudets tuffa fråga till gruvbolaget: ”Är miljökatastrofen bara ett luftslott?”

”Hur har Boliden kunnat gå från att medge miljökatastrofen i Arica till att helt förneka att den kan bero på våtverksslammet, är det här bara ett luftslott”, frågade Arica Victims ombud Johan Öberg vid onsdagens slutplädering.

Arica Victims heldagsplädering på onsdagen innehöll på förmiddagen kommanditbolagets uppfattning om att gruvbolaget Boliden agerat vårdslöst i samband med att 20 000 ton våtverksslam såldes och skeppades till Promels anläggning i Arica i Chile 1984 och 1985.

På eftermiddagen gick Arica Victims ombud in på frågan om hur de 796 chilenare, som berörs av skadeståndskravet på sammanlagt 102 miljoner kronor mot Boliden, har påverkats av våtverksslammet som blev liggande öppet i utkanten av Arica i närheten av bebyggelse i området Polygono.

”Handlar om en miljökatastrof”

Aricaombudet Johan Öberg framhöll att det här handlar om en miljökatastrof som till stor del orsakats av våtverksslammet, som bland annat innehöll 3 500 ton arsenik.

– Det rör sig om tusentals människor som påverkats och fortfarande påverkas, allt ifrån cancer och missbildade barn till den psykiska oro och ångest som många har som bor i området med förhöjda arsenikvärden i urinen, påpekade Johan Öberg.

De 796 chilenare som ingår i Arica-gruppen som stämt Boliden hade alla arsenikvärden på minst 30 mikrogram arsenik per liter i urinen vid provtagningen 2010.

Experter med skilda uppfattningar

Det framgick under Johan Öbergs genomgång att parternas experter har skilda uppfattningar om vad som är rimliga gränsvärden för arsenik i urinen, om hur vindarna i Arica kan ha påverkat spridningen av arsenik och bly i Polygono och vilka vetenskapliga belägg som båda sidors experter redogjort för när man kommit fram till sina slutsatser.

– Men jag trodde inte att vi skulle sitta här i dag och diskutera om att Boliden numera ifrågasätter att den här högen med våtverksslam skulle ha bidragit till de omfattande hälsoproblemen i Polygono.

”Boliden har ändrat ståndpunkt”

– Inledningsvis medgav Boliden detta men nu har man helt ändrat ståndpunkt och hittat andra källor – främst vatten och föda – som förklaringar till de förhöjda arsenikvärdena i urinen, fortsatte Johan Öberg.

Aricaombudet menade sammanfattningsvis att det är visat att våtverksslammet haft en bidragande orsak till ohälsan i området, även om det finns andra faktorer också som har påverkat.

– Men det handlar alltså om 3 500 ton arsenik som skapat och skapar ett oerhört lidande, det är ett pågående trauma i detta område. Men är det bara ett luftslott enligt Boliden, att en hög med arsenik råkar ligga intill ett bostadsområde där folk sedan drabbas av ohälsa, frågade Johan Öberg.

”Är en flod av bevisning”

Han hänvisade också till en mängd omständigheter – ”en flod av bevisning”, som Öberg förklarade – att Polygono varit och är kontaminerat av arsenik och bly och att våtverksslammet till stor del orsakat detta.

– Det handlar om larmrapporter, studier, rapporter, hälsodeklarationer och annat från 1997 och framåt, som entydigt visar på den miljökatastrof som uppstod. Det har också skildrats i filmer som ”Blybarnen” och ”Contaminados”.

– Det finns inga andra exempel på liknande kontaminering i hela Arica eller Chile. Det kan inte vara en slump. Och den sammantagna bevisningen visar att det finns ett orsakssamband mellan våtverksslammet och människors ohälsa i området, menade han.

Allt från boende i Arica till experter

Han lyfte också fram en rad vittnesmål som hörts under rättegången: allt från personer som bott i Arica och hur deras och anhörigas hälsa har påverkats till experter som uttalat sig om hur kontaminerat Polygono är och hur våtverksslammet bidragit till människornas ohälsa.

Johan Öberg ifrågasatte också flera av de sakkunniga som Boliden kallat som vittnen, bland annat miljötoxikologen Joyce Tsuji och doktor Walter Schields.

Det handlade om Tsujis beskrivningar om vilka andra källor som kan ha bidragit till förhöjda arseniknivåer i urinen – främst dricksvatten och föda – och Schields modellering i en vindtunnelanläggning, som enligt Boliden visade att våtverksslammet inte kan ha blåst omkring på området på det sätt som Arica Victims hävdat.

”Boliden brast kring kraven”

– Deras analyser och testresultat är helt enkelt inte tillförlitliga, underströk Johan Öberg.

Likaså ifrågasattes den tidigare miljöchefen på Boliden, Rolf Svedberg, utifrån hans två resor till Arica och Promel.

Enligt Arica Victims ombud vidtog inte Svedberg på något sätt tillräckliga åtgärder för att försäkra sig om att produktionen vid Promels anläggning stämde överens med de krav som fanns på upparbetning av 20 000 ton giftigt våtverksslam.

Under torsdagen är det Bolidens tur att slutplädera i målet.

Mer från Nyheter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen