Arica-ombudets svar: ”Boliden har lagt ned miljontals kronor på meningslösa utredningar”

Arica Victims ombud Johan Öberg går till skarp motattack utifrån Bolidens kritik: ”Vad Boliden gjorde var att anlita Sveriges dyraste advokatbyrå, och man har lagt 36,5 miljoner kronor på fullkomligt meningslösa utredningar och konsulter”, säger Johan Öberg.

När norran.se på fredag förmiddag talar med advokat Johan Öberg, som tillsammans med advokat Göran Starkebo och miljöprofessor Jonas Ebbesson företrädde kommanditbolaget Arica Victims vid förhandlingen i Skellefteå, har han inte i detalj hunnit ta del av den omfattande kritik och de ifrågasättanden som Boliden framfört i sitt svar om Arica Victims kostnadsberäkning på 26 miljoner kronor.

När Norran vidareförmedlar delar av Bolidens kritik, efter en intervju med informationsdirektör Klas Nilsson, svarar Johan Öberg:

– Jo, som jag förstår det, när jag muntligen fått besked från tingsrätten om innehållet i deras svarsskrivelse, så handlar det bland annat om att Boliden påstår att kommanditbolaget inte haft några kostnader alls utan är en del av en bolagskonstruktion.

– Det här visar att Boliden väljer hela vägen att titta åt ett annat håll, att de inte ens försöker titta om de själva har en del i det här – och att deras avfall orsakat ett enormt lidande i Arica sedan mitten av 1980-talet.

– När det här öppnades upp 1998 ville man bara titta bort och mörka allting och man har aldrig varit öppna för en förlikning. Skulle Boliden möjligen hjälpa till skulle det ske till full kostnadstäckning och alla resor till Chile skulle ske med första klass-biljetter.

Johan Öberg kontrar också till när han svarar på frågorna kring Bolidens påståenden om att man tycker att Arica Victims ombud kostat väldigt mycket pengar, drygt 25 miljoner kronor:

– Man ska komma ihåg att vi har arbetat med det här målet sedan sommaren 2011, ja, vi startade egentligen ännu tidigare. Förutom de sex ombud som omfattas i vår kostnadsräkning finns det ännu fler som arbetat för oss. Boliden stämdes hösten 2013, men har ändå lyckats bli drygt tio miljoner kronor dyrare än kommanditbolaget.

Men Boliden har ju gjort ett antal utredningar och anlitat dyra experter och sakkunniga för att motbevisa era påståenden?

– Vad Boliden gjorde var att anlita Sveriges dyraste advokatbyrå, och man har lagt 36,5 miljoner kronor på fullkomligt meningslösa utredningar och konsulter, där man verkligen kan ifrågasätta opartiskheten och det vetenskapliga i det forskningsarbete som man betalat många miljoner för.

Johan Öberg anser att dessa miljoner endast gav ”ett nästan värdelöst bevisvärde i målet”. Att sedan nu komma och ifrågasätta om Boliden ska behöva bekosta något av det som hänt i Arica, det är direkt upprörande, tillägger Arica-ombudet.

Boliden ifrågasätter om kommanditbolaget har några pengar att betala med om ni förlorar tvisten, kommentar till det?

– Det har Boliden inte med att göra, det är en diskussion som vi har en de bolag och privatpersoner som står bakom den här tvisten. Och att vi haft höga advokatkostnader är en förvanskning, sett till att ärendet pågått för vår del sedan 2011. Vedertagen praxis är också att vi som kärandepart borde ha högre kostnader. Men i det här fallet är det svaranden, alltså Boliden, som kostat drygt tio miljoner mer. Och i det läget angriper de oss för våra kostnader, svarar Johan Öberg.

Boliden ifrågasätter att det skapades ett kommanditbolag, att det var för att kringgå svensk lag?

– Det är helt fel! Men vad gör man om man har 796 enskilda som ingår i skadeståndstalan, då måste man skapa någon form av konstruktion för att underlätta. Allt annat vore galet, svarar Johan Öberg.

Han tillägger:

– Om nu Boliden har den här kritiken, varför tog man inte upp detta när vi stämde bolaget? Nu kommer man fyra år efteråt, det känns som en efterhandskonstruktion. De pratar om att följa svensk lag, då borde den frågan ha ställts redan från början av processen.

Vad händer nu?

– Efter storhelgerna kommer vi skriftligen att bemöta Bolidens påståenden, svarar Johan Öberg.

Mer från Nyheter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen