Arica-ombudens budskap i rätten: ”Skeppade iväg våtverksslammet på ett illegalt sätt – Boliden ska betala skadestånd”

Gruvbolaget Boliden har på olika sätt agerat vårdslöst när man skeppade iväg 20 000 ton våtverksslam till Arica i Chile. Därför ska bolaget betala 102 miljoner kronor i skadestånd till 796 chilenare. ”Boliden var medvetna om att Promel inte kunde hantera avfallet”, påpekade Arica-ombudet Jonas Ebbesson.

Minuterna efter nio på onsdagen inleddes den 20:e förhandlingsdagen i den hittills mest omfattande rättsliga prövningen vid Skellefteå tingsrätt, den mellan kommanditbolaget Arica Victims och gruvbolaget Boliden.

Skadeståndsprocessen handlar om Bolidens eventuella ansvar för det våtverksslam som exporterades till företaget Promel i Chile 1984 och 1985. Promel upparbetade bara en mindre del av det giftiga avfallet.

Efter alla dessa förhandlingsdagar, som innehållit allt från vittnesmål från boende i Arica till toxikologiska experter från Seattle, var det på onsdagen dags för Arica Victims tre ombud att ta till orda.

Sammanfattade bevisningen

Johan Öberg, Göran Starkebo och Jonas Ebbessons uppgift var att plädera om vad som framkommit, alltså sammanfatta bevisningen och varför Boliden ska betala skadeståndet.

Arica Victims ombud påpekade att förhandlingen på flera sätt visat att Boliden agerat vårdslöst i samband med skeppningen av våtverksslammet till Chile 1984 och 1985.

Därför har Boliden ett solidariskt ansvar att betala skadestånd till de 796 chilenare som, enligt kommanditbolaget, drabbats av förhöjda arsenikvärden i urinen och annan ohälsa till följd av att våtverksslammet låg obearbetat under flera år intill bostadsområden i utkanten av Arica.

”Ska följa chilensk rätt”

Ombuden lyfte fram att Skellefteå tingsrätt ska följa chilensk domstol när man nu ska bedöma det här rättsfallet.

Utifrån denna chilenska rätt påpekade Jonas Ebbesson och Göran Starkebo en rad omständigheter som visar att Boliden ska ha agerat vårdslöst.

– Boliden kände till att avfallet var giftigt och farligt, bolaget bröt mot svensk rätt – på två olika sätt – vid utförseln av våtverksslammet i syfte att undkomma ansvar, slammet forslades iväg bakom ryggen på svenska myndigheter trots att Boliden visste om Promels oförmåga att hantera avfallet, menade Jonas Ebbesson.

”Har varit direkt vilseledande”

Starkebo och Ebbesson tillade:

– Tillståndet från de chilenska myndigheterna beviljades på felaktiga grunder, Bolidens ansökan om införsel var direkt vilseledande, Boliden visste om att avfallet inte hade något kommersiellt värde – och inte minst: Boliden kollade aldrig upp produktionen och hanteringen av avfallet vid Promels anläggning vid sina besök.

– Verksamheten stod stilla då man besökte området. Och man följde aldrig uppvad som hänt med några egna kontroller. Det visar att det är styrkt bortom allt tvivel att Boliden agerat vårdslöst och är skadeståndsskyldiga.

Bolidens svar kommer torsdag

Förhandlingen kommer att pågå hela onsdagen.

På torsdag är det Bolidens tur att försvara sig mot påståendena och visa varför man inte är skyldiga att betala skadeståndet på 102 miljoner kronor.

Mer från Nyheter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen