Anmälan: Patienter på psyket filmades under behandling

En patient har anmält psykiatriska kliniken i Skellefteå för att ha tvingat patienter att godkänna att bli filmade under terapimöten. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, begär nu att vårdgivaren ska yttra sig om klagomålet.

Patienten skriver i sin anmälan att personal på kliniken, precis innan behandlingen, berättade att några gruppterapimöten skulle spelas in med filmkamera. Materialet skulle användas i utbildningssyfte och sedan tas bort efter en viss tid. Enligt anmälan skulle patienterna godkänna detta skriftligt för att få påbörja behandlingen, men när alla hade gett sitt godkännande, så meddelades det att samtliga terapimöten skulle spelas in.

Anmälaren upplevde detta som extremt svårt och klarade inte av att delta vid vissa sessioner. Personen skriver att den tog upp problemet med personer i personalen och fick då svaret att patienterna antingen fick godkänna att de skulle filmas eller avsäga sig behandlingen. Patienten såg sig därför tvungen att avsluta den.

”Jag förstår inte hur det på något sätt kan vara tillåtet av terapeuterna att videofilma oss de gånger vi är som mest sårbara”, skriver anmälaren.

IVO kräver nu att vårdgivaren yttrar sig om klagomålet. De begär bland annat in uppgifter om syftet med att filma terapisessionerna.

Mer från Nyheter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen