Åklagare lägger ner terrorutredning

Notera att denna artikel är från 2015
Muhammed Redwan tvivlade aldrig på Moders oskuld. ”Jag sa det till en journalist redan i torsdags”, säger han. Foto: Leif Andersson.

Den uppmärksammade förundersökningen om förberedelse till terroristbrott, som ledde till felaktiga misstankar mot Moder Mothanna Magid, har nu helt lagts ner. Ingen annan misstänkt har kunnat knytas till de påstådda terrorplanerna, enligt åklagaren.

– De här utredningsåtgärderna har inte gett några nya resultat, och jag kan heller inte förvänta mig att det här utredningsläget ska förändras på något avgörande sätt. Därför väljer jag att lägga ner förundersökningen, säger Hans Ihrman, vice chefsåklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.

Förundersökningen inleddes den 17 november och gällde förberedelse till terrorbrott mellan den 17 och 21 november. Moder Mothanna Magid anhölls i sin frånvaro på den lägre misstankegraden, skäligen misstänkt, och Säpo gick ut offentligt med att terrorhotnivån i Sverige höjts till en fyra på en femgradig skala.

Tipset dött

Efter en intensiv jakt, där identiteten och en bild Moder Mothanna Magid snart läckte ut i pressen, greps han i Boliden förra torsdagen. Men alla misstankar mot honom kunde avskrivas efter flera timmars förhör i Stockholm. Sedan dess har utredarna alltså förgäves försökt hitta andra misstänkta att koppla ihop tipset om terrorplanerna med.

Har informationen visat sig vara felaktig?

– Jag kan bara konstatera att informationen som fanns inledningsvis i högsta grad var befogad eftersom den var så pass konkret. Men om delar av den är felaktig, eller grunden, har jag ingen uppfattning om, säger Hans Ihrman.

”Inga felaktigheter”

Vad tipset som ledde till terrormisstankarna bestod i vill han inte gå in på, med hänvisning till att informationen kan vara användbar om något nytt skulle komma fram som leder till att förundersökningen skulle öppnas igen.

Han tycker att förundersökningen har hanterats på ett korrekt sätt.

– Jag ser inte att något har gått fel. Det ska ses mot bakgrund av de konkreta uppgifter som kom och den skyndsamhet som var helt nödvändig. Att inte agera snabbt i en sådan situation hade varit ett betydligt större fel.

Vad kan du säga till den felaktigt utpekade mannen?

– Det är klart att det är beklagligt när personer frihetsberövas och det inte leder någon vart. Men det är inget unikt. Det händer, och det är beklagligt.

Hotnivån ligger kvar

Trots den nedlagda förundersökningen kvarstår den allmänna terrorhotbedömningen.

– Den bedömning som Nationellt centrum för terrorhotbedömning gör består av betydligt fler beståndsdelar än den konkreta information som vi hade vid tillfället för nivåhöjningen, säger Säpos presschef Sirpa Franzén,

Sådana ”beståndsdelar” kan vara händelser i omvärlden, såsom Parisattentaten, underrättelseinformation om våldsfrämjande miljöer och bilden av Sverige, enligt Franzén.

Mer från Nyheter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen