Abortvägrande barnmorskan förlorar i AD

FREDRIK PERSSON / TT
FREDRIK PERSSON / TT

Barnmorskan Ellinor Grimmark som nekats anställning för att hon vägrat utföra aborter förlorar fallet i Arbetsdomstolen. ”Besviken, men ändå väntat”, säger hon.

Ellinor Grimmark förstår inte hur hon skulle hota aborträtten:

– Det är jag och en annan barnmorska i Sverige, så jag förstår inte hur vi skulle kunna inskränka aborträtten, säger Grimmark till TT.

Hon och hennes juridiska ombud ska nu läsa igenom domen ordentligt och överväga om hon ska överklaga till Europadomstolen.

Inte heller Victoria Enkvist, doktor i konstitutionell rätt vid Uppsala Universitet, tycker att Arbetsdomstolens beslut var oväntat.

– De kom fram till att det inte var diskriminering och inte heller en otillåten kränkning av religions- och yttrandefriheten. Även om rättigheterna har blivit begränsade rör det sig inom den tillåtna ramen. Det är så domstolen resonerat och det tycker jag låter helt rimligt, säger hon till TT.

Vägledande dom

Arbetsdomstolen prövade dels om det rörde sig om diskriminering, dels om det skett kränkningar av religions- och yttrandefriheten i förhållande till Europakonventionen.

Beslut kommer att vara vägledande för liknande mål i framtiden, men om fallet tas vidare till Europadomstolen, som kommer fram till ett annat beslut, kan det komma att påverka svensk lagstiftning.

– Det är inte en direkt följd för hur det går i Europadomstolen, men en fingervisning om att nu är vår lagstiftning inte förenlig med Europadomstolen. Men det är jättesvårt att sia om hur det kommer att gå där.

Har farhågor

Ann Johansson, vice ordförande för Vårdförbundet, har nu farhågor om frågan drivs till Europadomstolen.

– Ja, det är deras rätt att göra det men vi vet att Europadomstolen kan ha en annan åsikt och den vill vi inte ha i Sverige. Vi vill värna om vår patientlag, arbetsrätt och abortlagstiftning, säger hon till TT.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) säger att han inte vill kommentera det enskilda rättsfallet.

– Men rent principiellt tycker jag att vård ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet, inte enskilda personers tyckande och tänkande, säger Wikström till TT.

– Att vägra ge abort eller preventivmedel eller liknande är en vårdvägran, inget annat.

Bevis saknas

I domen skriver AD att ”Arbetsdomstolen anser att en del krav är för gamla, preskriberade, och att barnmorskan inte bevisat vissa påståenden”.

Barnmorskan tvingas nu att betala motpartens rättegångskostnader på 925 000 kronor. Hon kommer även att betala 606 000 kronor för Region Jönköpings kostnader i Arbetsdomstolen. Själv anser Grimmark att hon döms till böter för sina åsikter.

– Vi har ett demokratiskt samhälle där allas åsikter borde kunna få plats. Det är viktigt att någon säger ifrån. De vill inte att jag ska göra det. Det är därför de dömer mig att betala hutlösa summor för att statuera ett exempel. Så här går det när man sätter sig upp mot staten, säger hon.

Ingen diskriminering

Det föreligger ingen diskriminering konstaterar Anders Liif, HR-direktör vid Region Jönköping, efter att ha tagit del av Arbetsdomstolens beslut. Han tycker att domen är en tydlig bekräftelse på det som tingsrätten och DO tidigare kommit fram till.

– Lagstiftningen trycker på det, vi organiserar arbetet utifrån det. Vår verksamhet är till för våra patienters skull, inte för vår personals skull. Det är helt orimligt att arbeta inom ett legitimationsyrke och samtidigt villkora arbetsuppgifterna man är beredd att utföra och inte, säger han till TT och tillägger:

– Utgångspunkten måste vara patienterna bästa, och patienterna ska alltid känna sig trygga att de får bästa möjliga vård. De ska aldrig behöva känna någon tveksamhet till vår personals inställning.

Mer från Nyheter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen