Kommunen efterlyser entreprenörer

Notera att denna artikel är från 2014

”Nu borde det finnas utrymme för fler entreprenörer”. Det säger Max Bohman, utvecklingschef på Norsjö kommun.

Max Bohman har nyligen samrått med kommunchef Katarzyna Wikström kring läget och de tycker båda att det är tråkigt att det inte finns fler matställen i samhället som är öppna på kvällstid.

– Det är viktigt både för dem som besöker Norsjö och för Norsjöborna själva. Med fler matställen kan vi också öka turismen på hemmaplan, säger Max Bohman.

Hur ser du på risken att turisterna bara åker förbi Norsjö?

– Det finns alltid en risk att vi kan tappa turister.

Max Bohman betonar att det inte är ett kommunalt uppdrag att driva matserveringar på kvällstid. Däremot borde det nu vara läge för entreprenörer att kliva fram:

– Det gäller både nya och befintliga som vill utöka.

Vad gör ni från kommunens sida för att underlätta för dem?

– Näringslivsavdelningen håller kontakt med Frasses och försöker underlätta en etablering. Nya entreprenörer kan alltid kontakta näringslivsavdelningen och bygg- och miljö för råd och stöd.

 

Mer från Nyheter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen