Utbildade nya styrelsemedlemmar

HjärtLungs länsförening i Västerbotten hade den 31 augusti en utbildningsdag för nyvalda styrelseledamöter på Hotell Lappland i Lycksele. Inbjudna var även studieorganisatörer, eftervårdsombud och valberedningar från länets elva lokalföreningar. Den tolfte lokalföreningen, Sorsele, som håller på att bildas, var också representerad. Drygt 30 personer deltog och utbildningsdagen leddes av Bert-Ove Bäckman, Lycksele. Med sin breda erfarenhet från olika föreningar kunde han delge många exempel från styrelsearbete. Dagen var uppskattad och det gavs tillfälle till frågor, synpunkter och reflektioner.

Ulla Frank

Mer från Livsstil

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen