Träff om ett nytt e-postsystem

Glädjespridare. Gun Öhlund och Gunilla Eriksson såg till att deltagarna fick ta del av deras glada humör. Foto: Kjell Hansson Mild.

Landets PRO föreningar har nyligen fått ett helt nytt e-postsystem med möjlighet att använda uppdaterade ordbehandlingsprogram, kalkylblad och bildvisningsprogram. För att man ska lära sig använda detta har PRO Umeå samorganisation i samarbete med PRO Västerbottens läns IT/datakommitté anordnat en dags konferens om det nya.

Man hade samlat 21 personer från 12 föreningar till en träff på Trappan i Obbola. Gunilla Eriksson, som är IT-samordnare i länet, höll i dagen tillsammans med Kjell Hansson Mild, IT/datakommittén, och Gun Öhlund, PRO Teg.

Efter en allmän genomgång av postsystemet fick deltagarna själva prova på att arbeta med det på sina bärbara datorer. Salen var fylld av datorer, alla uppkopplade på nätet man skulle kunna kalla den för en LAN-träff för pensionärer. Brev skickades friskt mellan de olika grupperingarna, bilagor skickades med, dokument sparades i molnet för att öppnas av andra deltagare.

Dagen avslutades med att diskutera möjligheten av att skicka e-post via medlemssystemet till alla medlemmar i sin förening som har en e-postadress.

Man tog också upp problemet att alla inte har uppdaterat sin e-postadress utan den gamla ligger kvar i medlemssystemet med påföljd att försöken att skicka mail till den adressen medför ett felmeddelande till avsändaren. Föreningarna uppmanades att se över och uppdatera sina medlemsregister för att man skulle kunna hålla en bättre kontakt med sina medlemmar.

Träffarna fortsätter nu i Lycksele och Skellefteå för att avslutas med ytterligare en dag i Obbola. Totalt kommer man att träffa 32 föreningar och över 80 styrelsemedlemmar.

Kjell Hansson Mild

Taggar:

Mer från Livsstil

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen