Studera mera viktigt för seniorer

PRO Västerbottens län anordnade en studieorganisatörs utbildning för föreningarna från länet. 21 studieorganisatörer slöt upp för att få kunskap, erfarenhetsutbyte och förslag för arbetet i föreningen. Ledaren för kursen var Lars Granberg från Medlefors Folkhögskola. Lars började med att inventera förväntningarna av studieorganisatörerna.

Det första vi enades om var att inventera behovet av nya kunskaper och att utbilda förtroendevalda i föreningen. Vi var också eniga om att PROs handlingsprogram styr vår verksamhet och att hela styrelsen har hela ansvaret för studier. Vi diskuterade flitigt om några skillnader som, storleken på föreningarna, samt glesbygd och stad och att PROs medlemmar är minst tre generationer.

Det är viktigt att stärka samarbetet med ABF för att utveckla vår studieverksamhet, på alla nivåer. Efter lång dag med livliga diskussioner åkte vi hem för att sondera vilka tipps och idéer som man kan förverkliga i sin egna förening.

Britt Jonsson

Taggar:

Mer från Livsstil

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen