Första mötet med nytt ljud

Nyligen inbjöd Robertsfors PRO till månadsmöte och ett 80-tal medlemmar kom. En ny medlem hälsades med applåd av de övriga.

Underhållare var Martin Munther. Han talade om kolare och slitet i skogen och till detta sjöng han några passande visor av Dan Andersson. Efter fikat berättade Martin om sina besök i Finland och avslutade med Tove Janssons ”Höstvisa”.

Ann-Charlott Nordlund informerade från KPR-mötet, liksom om Botniabanan och om bråken på busstationen. Information gavs även om det nya hyreshuset. Detta kommer att påbörjas i oktober. Projektet Asap, som pågår i kommunen, blev även det avrapporterat. Det har redan genererat nya verksamheter.

Det har blivit nytt ljud i lokalen och det har blivit skillnad. Bengt Westman och Reine Hålén har varit delaktiga i detta arbete. Det riktades också ett tack till gruppen som höststädat hela lokalen, från golv till tak.

Mer från Livsstil

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen