Pris för utvecklande insatser i vården

Stiftelsen för Medicinsk Forskning i Skellefteå har haft stipendieutdelning för vetenskapliga arbeten allt från intressanta idéer till mer utvecklade arbeten inom ramen för doktorandarbeten. Följande har erhållit stipendium;

Jeanette Beckman-Rehnman: Forskningsstudie av hälsorelaterad hos patienter med diagnosen ankyloserande Spondylit, ofta kallad Bechterews sjukdom.

Tina Öhman: Studie av PAI-1 (en blodproppsbildande faktor) som tidig markör för att utveckla diabetes mellitus.

Anna Johansson och Katarina Derblom: Magisteruppsats med syfte att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att genomföra bedömningar av risk för självmord inom psykiatrisk heldygnsvård.

Katarina Norberg: En studie som avser att belysa upplevelser och erfarenheter av andlighet bland de allra äldsta.

Klas Holmgren: En studie av; Faktorer som påverkar långsiktigt stomiutfall efter främre resektion för rektalcancer. Denna studie ingår som del i Klas doktorsavhandling. Klas fick också pris för bästa poster inom samma område.

Mona Olofsson: Tilldelades också pris för bästa poster, som omfattade relationen mellan järnbrist och inläggningar på sjukhus.

Jan-Erik Ögren: Tilldelades Stiftelsens hederspris postumt för hans strålande, energiska och mycket värdefulla insatser genom alla år sedan Stiftelsen bildades.

Gunilla Strandberg: Tilldelades Kurt Bomans pris för hennes stora och banbrytande insatser inom omvårdnadsforskning med ett flertal handledda doktorander vid Campus Skellefteå och institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet.

Från Stiftelsen framfördes ett stort till alla som bidragit med angelägen patientnära forskning och till alla Skelleftebor som möjliggjort denna forskning genom donationer.

Kurt Boman

Mer från Livsstil

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen