Ny förening startade i Robertsfors

Presidiet: Hans Mårtensson, sekreterare Ann-Marie Gunnarsson

Länsföreningen Västerbotten Hjärtlung hade årsmöte på Hotell Lappland i Lycksele den 25 mars. Länsordförande Ulla Frank kunde hälsa ett 40-tal ombud välkomna, vilka alla representerade någon av länets 10 lokalföreningar.

Till årsmötesordförande valdes Hans Mårtensson och till sekreterare Ann-Marie Gunnarsson. Sedan vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar. Verksamhets- ekonomisk- och revisionsberättelse gicks igenom och godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016.

Länsföreningens styrelse består av ordförande Ulla Frank Lycksele, kassör Karl-Johan Eriksson Skellefteå samt Hervor Johansson Norsjö/Malå, Sören Skoglund Åsele, Berit Lindström Jörn, Tora Ekbäck Vilhelmina, Sven Ernstsson Storuman, Maddy Lindh Vindeln, Erik Wiklund Umeå, Birger Svanlund Dorotea och Kerstin Pettersson, Robertsfors.

Studieorganisatör är Erik Wiklund och eftervårdsombud för hjärta är Sören Skoglund och för lungor Elsa Viklund. Ulla Frank avslutade med att tacka presidiet med var sin present. Ordförande informerade om att den 14 februari på Alla Hjärtans dag startade en ny Hjärtlungförening i Robertsfors och att förberedelser pågår för att starta en förening i Sorsele också.

Den länsgemensamma vårfesten med middag och dans som Lyckseleföreningen årligen inbjuder till är sista lördagen i maj. Efter årsmötet intogs en gemensam lunch.

Mer från Livsstil

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen