Ljuset på dolda folksjukdomar

Notera att denna artikel är från 2015

Länsföreningen Hjärtlung i Västerbotten hade i början av december en utbildning.

Länsordförande Ulla Frank hälsade 40 personer välkomna.

Förmiddagen ägnades åt information till eftervårdsombuden för hjärtan. Det avsnittet höll länsföreningens eftervårdsombud Sören Skoglund i.

Kanslichefen vid Riksförbundet Hjärtlung Christine Cars-Ingels delgav senaste nytt från Riksförbundet under eftermiddagen. Flera projekt pågår, bland annat ”Ljuset på” med fokus på dolda folksjukdomar: kol, förmaksflimmer och hjärtsvikt.

För likvärdig rehabilitering jobbas med en nationell hjärt- och lungskola. ”Känn pulsen kampanjen” handlar om flimmer och hjärtsvikt. Ute i lokalföreningarna pågår mycket förebyggande och rehabiliterande verksamhet. Tillsammans ger och får man trygghet, stöd och gemenskap.

Alla Hjärtlungföreningar får i början av nästa år en ny hemsida.

Ulla Frank

Mer från Livsstil

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen