Leva tillsammans om biverkningar efter cancerbehandling

Bröstcancerföreningen Skellefteå inbjöd hela Västerbottens föreningsmedlemmar och deras anhöriga till en intressant föreläsningskväll i Lövånger. Elin Bondestam, gynläkare i Skellefteå och Mirjam Bergknut, psykoterapeut vid Norrlands universitetssjukhus talade över ämnet Leva tillsammans om biverkningar efter cancerbehandlingar , vilket påverkar lusten i Livet.

Föreläsarna gav sina reflexioner både i historiens ljus, liksom på det personliga planet. Det finns många frågor hos personer som behandlats som aldrig kommer fram, och därför var kvällens budskap till åhörarna , att biverkningarna är mer sociala än medicinska, men de finns där och måste bearbetas. Biverkningar som är psykologiska och ger en förändrad självbild, ger en känsla av rädsla som kan ge smärta, känsla av inte räcka till på alla plan inte minst på det sexuella området. Frågor om trötthet och konsekvenser på alla områden , inte minst inom rehabilitering och samhällets syn på att stötta var angelägna synpunkter från publiken.

Bröstcancerföreningen är en patientförening som vill förena gemenskap och kunskap för sina medlemmar och allmänheten. Storstugan i Lövånger inbjöd också i en skön miljö och god förplägnad till gemenskap inom länets båda bröstcancerföreningar, vilket Kjerstin Helgstrand, Umeå och Lena Sandberg, Skellefteå, som ordföranden i föreningarna betonade

Lena Sandberg

Mer från Livsstil

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen