Kristina - första kvinnan som leder föreningen

Robertsfors PRO-förenings årsmöte.
Det var fullsatt i lokalen när Robertsfors PRO-förening hade sitt årsmöte den 2 februari. Men snabbt fanns det fler bord framsatta, så att alla rymdes. Vice ordförande Birgitta Uhlander-Pettersson gjorde parentationen över de sju medlemmar som avlidit under förra året. Ebba Hammarbäck läste en dikt och PRO-sånggruppen sjöng ”En ton från himlen”
Presidiet bestod av ordförande Börje Olofsson och sekreterare Ann-Charlott Nordlund. Årsmötet med alla val, gick lugnt och får frågor ställdes. Några val blev inte av, då kandidater saknades t ex. i valberedningen. Men den frågan får styrelsen att lösa senare.

Det blev en kvinna Kristina Björk, som valdes till ordförande. Vilket är glädjande, första kvinnan som ordförande i föreningens historia. Annars var det många omval, även denna gång. Valberedningen hade gjort ett bra arbete.

Det är mycket som händer i föreningen, under våren. Reseledare Sven-Olof Pettersson hade flera resor och studiebesök på gång. Resa till revy i Härnösand, Resa till Ishotellet i mars, Studiebesök på Martinssons Bygdsiljum, Trivselfest med mat och dans den 24 februari, 
En festkväll med tacos och med Åke Svahn som underhållare i april. Må bra dag den 16 februari med Yoga och sopplunch. Ett digert program serverades oss medlemmar.

Förra ordföranden Haldo Eriksson blev avtackad, efter att ha varit ordförande i nio år. Och Birgitta Gustafsson blev även hon avtackad. Hon har varit uthyrare och skött om vår lokal så förträffligt under dessa år.

Slutligen blev mötesordföranden Börje Olofsson uppvaktad med blommor. 
Den nya ordföranden Kristina Björk fick så ordet och hon sa att hon ville prova under ett år, om hon var rätt kvinna för detta.

Hon uppmanade oss att få med unga pensionärer som medlemmar, de som senare ska verka i föreningen. Hon läste slutligen några citat av barn som tänkt till, om äldre människor.

Ann-Charlott Nordlund

Mer från Livsstil

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen