Husvagnsklubben på plats under Missionsdagen

Under Missionsdagen firades sommarmöte i Tjärn. Gudstjänsten sammanföll med husvagnsklubben Joh. 3:16:s försommarträff. Bertil Holmgren predikade och Kerstin Lidman spelade orgel. Sjöng gjorde husvagnskören och Bertil Holmgren. EFS-föreningen bjöd på ett gott kyrkkaffe. 53 deltagare i gudstjänstgemenskapen bidrog med en kollekt på 2650 kronor till EFS Mission.

Lördagskvällen innan var det även en välbesökt gudstjänst där husvagnsklubben var med. Lars Lundström predikade och den insamlade gåvan till Tjärns EFS blev 2500 kronor.

Bertil Holmgren

Mer från Livsstil

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen