Hjälpmedel för att underlätta dagen

Den 16 januari var det dags för Burträskbygdens PRO att sparka igång verksamheten i Navet.

Kurt Jonsson hälsade alla varmt välkomna och inte minst Kenneth Andersson ledamot i landstinget.

Kenneth Andersson informerade om hur vi på bästa sätt ska kunna få de hjälpmedel vi behöver.

Det är av stor betydelse att det finns tillgång att få hjälpmedel. Centralen finns i Skellefteå. Det finns en överenskommelse mellan landstinget och kommunen om att avgifterna ska vara lika i hela länet.

När en person får en funktionsnedsättning så ska det vara möjligt att få ett hjälpmedel som underlättar dagen. Turordningen är att kontakta hälsocentralen/arbetsterapeut. Om det gäller bostadsanpassning då är det kommunen man vänder sig till.

Rullator är det mest förskrivna hjälpmedlet i kommunen.

Kenneth avtackades för sin medverkan. Efter fika med god macka och kaka drogs lotterierna drogs och flera blev överraskade av en vinst.

Britt Sundqvist

Mer från Livsstil

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen