Historisk tillbakablick i Mörttjärn

Häromdagen inbjöd Mörttjärns byaförening till en fornminnesdag, då man fick ta del av fornminnen i byns närhet; kolmilor, tjärdalar och inte minst vad våra fångstgropar berättar.

Man uppskattar att det finns närmare 5 000 fångstgropar i Västerbottens län. Bland de system som är kända och dessutom mycket stora är det system som ligger söder om Skellefteälven, bland annat öster om Södra Kusfors och ner mot södra Båtfors. På heden i Mörttjärn finns det också spår av fångstgropar på många ställen, något som tyder på att folk höll till i våra trakter för mycket länge sedan.

Nybyggare som drog västerut följde gärna älvdalar och vattenleder. Även om byn Mörttjärn inte fick fast bosättning förrän i slutet av 1820-talet kan man nog förmoda att trakten långt tidigare fick påhälsning av såväl jägare som fiskare.

Vid fornminnesdagen i Mörttjärn fick byaföreningen besök av Lage Johansson från Skellefteå museum och han berättade att fångstgropar gjordes för att fånga älg eller ren, och att man hade olika typer av konstruktioner av fångstgropar. Bland annat kunde man ha en typ av träbeklädnad på botten av fångstgropen.

Ett 15-tal personer infann sig till fornminnesdagen, som gynnades av vackert väder. Rut Holmqvist, Malå, hade tagit initiativet till den lyckade fornminnesdagen och tillsammans med Karin och Rolf Holmqvist i Mörttjärn bjöd de sedan deltagarna på en lättare lunch samt kaffe och kaka.

Bo Grahn

Mer från Livsstil

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen