Frukostmöte om mänskliga rättigheter

Notera att denna artikel är från 2016

Sankt Olovs församling i Skellefteå har under våren arrangerat några frukostmöten där cirka 15 mötesdeltagare har hörsammat inbjudan.

I lördags hade man bjudit in representanter från Noaks Ark, Norra Norrland i Västerbotten, som talade på temat ”Mänskliga rättigheter i ett hiv-perspektiv”.

Noaks Ark, Norra Norrland, verkar i både Norr- och Västerbotten och är en ideell förening som har två huvuduppgifter. En uppgift är att vara ett komplement till den allmänna sjukvården och ge psykosocialt stöd till människor som lever med hiv och deras närstående. Den andra uppgiften är att bidra med information och opinionsbildning i syftet att minska samhällets stigmatisering när det gäller de hiv-drabbade.

Verksamhetsansvarig i Västerbotten, Monica Ringman Hultman, informerade kort om Noaks Ark och sedan höll Bengt Hultman en föreläsning om ”Mänskliga rättigheter utifrån ett folkhälsoperspektiv”.

Bengt Hultman

Mer från Livsstil

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen