Etthundratolvårig förening läggs ner?

Kusmarks EFS har hållit årsmöte. Ordförande Rut Lindholm inledde. Därefter vidtog förhandlingar som leddes av unge prästen William Lindahl.

Föreningens egen verksamhet är inte stor men ordföranden deltar i planering av församlingens gudstjänster och övriga verksamheter i Kusmark.

Föreningen får en del kollekter i kyrkan att förmedla till EFS riks och EFS i Västerbotten.

Styrelsen består av Rut Lindholm ordförande Gunvor Lindholm sekreterare, Per-Anders Lindholm kassör, vilka återvaldes.

Under året har 18 219 kr insamlats i kollektmedel.

Ombud valdes till EFS rikskonferens i Alingsås och EFS Västerbottens årsmöte i Umeå.

Då föreningen är liten och medelåldern hög, togs ett första beslut om nedläggning av föreningen, men förhoppningen är att den ska få fortleva.

Taggar:

Mer från Livsstil

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen