E-post var temat för PRO-utbildningen

Nu har även PRO föreningarna i länets norra del få ta del av det nya e postsystemet. Intresset var så stort att man blev tvungen att dela upp de intresserade på två dagar. Den första dagen kom 18 deltagare från tio PRO föreningar och den andra dagen var det 15 st från 8 föreningar.

Utbildning skedde i ABF´s lokaler i Skellefteå där Gunilla Eriksson, IT samordnare för PRO i länet, höll i dagen tillsammans med Kjell Hansson Mild, IT/data kommittén, och Gun Öhlund, PRO Teg. Dagarna vara arrangerade av PRO Skellefteå samorganisation i samarbete med distriktets IT/Data kommitté och ABF Skellefteå.

Efter en allmän genomgång av postsystemet fick deltagarna själva prova på att arbeta med det på bärbara datorer som kopplades upp på nätet man skulle kunna kalla den för en Data-LAN träff för pensionärer! Brev skickades mellan de olika grupperingarna, bilagor skickades med, dokument sparades i molnet för att öppnas av andra deltagare. Breven blev också snabbt besvarade. Man gjorde kontaktlistor för sina respektive styrelser, provade skicka e post till de av sina föreningsmedlemmar som har e post.

Dagarna avslutades med en allmän diskussion om behovet av att regelbundet öppna sin postlåda, och att också se till att man var fler än en som kunde med att använda systemet.

Överlag var deltagarna mycket nöjda med dagen, men den allmänna meningen var att det behövs repetitioner och mera övningar för att man ska känna sig helt komfortabel med det nya.

Kjell Hansson Mild

Taggar:

Mer från Livsstil

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen