Bra år för skidklubben i Boliden

Vid Boliden Skidklubbs årsmöte i juni valdes Linda Blind till ny ordförande. Resten av styrelsen är intakt efter omval av Hans Nygren, Ann-Christine Pantze, Josefine Stenlund och Kristofer Lundqvist.

Mötet kunde sammanfatta ett bra år med många deltagare i aktiviteterna för de olika åldersgrupperna, framgångar i skidspåren och tävlings- och motionsarrangemang i både skidor och orientering.

Skidspåren höll ännu bättre standard än tidigare vintrar efter berömvärda insatser med maskiner och nedlagd tid från ett par av byns företagare.

Mötet avslutades med fika och diskussioner kring framtiden.

Per-Ivar Marklund

Mer från Livsstil

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen