Årsmöte med Robertsfors HRF

Norska kusten. Torgny Åberg visade bilder och berättade från en resa med Hurtigrutten.

Robertsfors HRF har haft sitt årsmöte i fredags, i konkurrens med skidor på TV. Men det var ändå över 50 medlemmar som kommit till mötet. Ordförande Sven-Olof Lindgren hälsade välkommen och öppnade mötet. Han höll därefter en parentation över medlemmar som avlidit. Han läste en dikt av Barbro Lindgren ”Gråt inte” och därefter äskades en tyst minut.

Till presidium valdes Kerstin Pettersson som mötesordförande och till att dokumentera mötet valdes Ann-Charlott Nordlund. Mötesordföranden tog oss genom mötet med säker hand. Hon läste verksamhetsberättelsen rubriker samt slutordet.


Kassören Bengt Westman gav oss den ekonomiska berättelsen, och inga frågor kom upp. Det finns avsatta medel för att fira föreningen 40 års jubileum i samband med höstmötet. Så det valdes en särskild kommitté för dessa festligheter.


I valberedningen invaldes Tage Brändström som enda kandidat, med styrelsen återkommer med flera senare. 
Som avslutning på mötet visades bilder från en resa med Hurtigruten. Det var Torgny Åberg
och Bengt Westman som gjort denna resa. Det var många vackra bilder som visades fastän resan gick vintertid. Och många hamnar fick de besöka hela 22 stycken.


Det överlämnades blommor till Birgitta Gustafsson som nu slutar. Mötesordförande Kerstin Pettersson och ordförande Sven-Olof Lindgren fick även de blommor.
Så avlutades mötet för denna gång.

Ann-Charlott Nordlund

Mer från Livsstil

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen