Ann Lundholm berättade om järnsand

Ann Lundholm, Boliden Rönnskär, gästade Riksbyggen Torpets café Astrid den 10 maj. Hon var inbjuden för att bland annat informera om järnsand och Bolidens syn på frågan. Hon framförde följande:

Vid kopparframställningen blir järnsand en biprodukt. Tidvis har efterfrågan på järnsand varit högre än vad som producerats. Efter att Skellefteå kommun beslutat om inskränkningar i användandet av järnsand har efterfrågan helt avtagit.

Järnsand har varit ett väl använt konstruktionsmaterial. En mindre mängd säljs som blästermedel. Betänkligheterna från kommunen är och har varit om järnsanden påverkar miljön.

Bolidens uppfattning är att så inte är fallet, då inga undersökningar visar på någon miljöpåverkan. Ärendet är icke slutgiltigt avgjort.

Ann berättade vidare att 13 ton guld framställs årligen (varav ungefär hälften kommer från återvinning, bl a kretskort från datorer). 450 ton silver framställs och koppar i ännu större mängd. Boliden är först i världen med bygget av ett underjordsförvar med bergrum på 330 meters djup för avfall från smältverket.

Anns framställning uppskattades mycket av de ca 40-talet besökarna.

Hon avtackades med kraftiga applåder och föreningens t-shirt. Det goda fikabrödet som anskaffats av vaktmästare Crille gav besökarna rysningar av vällust.

Ove Lundqvist

Mer från Livsstil

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen