Kulturhuset

Omröstningen är nu avslutad och tävlingens jury kommer att utse ett vinnande bidrag.