Information om eNorran

Har du synpunkter på eNorran?
Vi vill gärna höra dina åsikter och idéer och tar gärna emot dina synpunkter!
Skicka dina synpunkter på eNorran och förslag på förbättringar till: enorran@norran.se

Frågor rörande abonnemang på eNorran?
Har du frågor eller funderingar gällande ditt abonnemang är du välkommen att kontakta oss!
enorran@norran.se

Försäljningsvillkor
Du antingen köpa lösnummer direkt i appen eller logga in med ett etidningsabonnemang.

Kompensation
Norran ersätter inte för försenad etidning eller uteblivna etidningar på grund av tekniska problem eller andra hinder utanför Norrans kontroll.

Kontakt
Norran
Kundtjänst
Box 58
931 21 Skellefteå
E-post: enorran@norran.se