Sanna Hägerström

Sanna Hägerström, Skellefteå, har avlagt civilekonomexamen vid Umeå universitet.

Mer från Familj

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen