Lisa Engman

Lisa Engman, Skellefteå, har avlagt civilekonomexamen vid Luleå Tekniska universitet.

Mer från Familj

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen