Joel Backteman

Joel Backteman, Skellefteå, har avlagt ekonomie kandidatexamen vid Luleå Tekniska universitet.

Mer från Familj

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen