Sten Lindström

I en ålder av 89 år somnade vår far, Sten Lindström, in den 26 april på Trivselns äldreboende i Ursviken.

Sten föddes och växte upp i ett jord- och skogsbrukshem i Södra Renbergsvattnet, Burträsk, tillsammans med far Oskar, mamma Alma och sina bröder Axel, Knut och Ture.

Han övertog hemmanet och fortsatte i sin fars fotspår med jord- och skogsbruk.

I början av femtiotalet träffade han sin livskamrat Britta Häggström från Risliden, Burträsk. 1953 gifte de sig och fick tre pojkar. Britta avled 2005.

Med stor flit arbetade de i det gemensamma jordbruket tillsammans med oss pojkar, 1995 fick de motta mejeriföreningens guldmedalj ur konungens hand för 23 års prickfri mjölkleverans.

Under 1960- och 1970-talet förvärvsarbetade han även i skogen åt olika uppdragsgivare vid sidan av det egna jord- och skogsbruket. Han arbetade även som snickare på Mellqvist Såg och tog även på sig egna snickeriuppdrag. När kornet mognat på höstarna hjälpte han bönder runt om i närområdet med tröskning för skördetröskföreningens räkning under många år.

Han var engagerad i de flesta föreningarna i byn på ett eller annat sätt och framför allt i byns idrottsförening, var bland annat behjälplig vid anläggning av byns nya fotbollsplan i början av 1970-talet. Pappa följde även med stort intresse våra förehavanden på fotbollsplanerna.

I mån av tid var även jakt- och fiske ett stort fritidsintresse och han var under många år jaktledare för Södra Renbergsvattnets älgjaktlag. Han sågs ofta sittande pimplande på vårisarna.

Pappa blev sitt älskade Renbergsvattnet trogen förutom de sista levnadsåren, då hälsan började svikta. Han flyttade först till Burträsk och därefter till Ursviken på äldreboendet Trivseln, där han fick mycket god omvårdnad.

En snäll och omtänksam far har gått till sista vilan och lämnat oss med stor sorg och saknad.

Barnen

Mer från Familj

Artiklar från 16 februari 2018

Artiklar från 15 februari 2018

Artiklar från 14 februari 2018

Artiklar från 12 februari 2018

Artiklar från 10 februari 2018

Artiklar från 9 februari 2018

Artiklar från 8 februari 2018

Artiklar från 7 februari 2018

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen