Jan-Erik Ögren

Jan-Erik somnade in den 16 september. Han blev 78 år och sörjs närmast av hustrun, barnen med familjer och bror Bert med familj.

Jan-Erik, son till Elma och Karl-Johan Ögren, växte upp i Ursviken. Efter studenten bar det av till Stockholm för utbildning till apotekare.

1963 mötte han blivande hustrun, Marianne Stavling från Ö-vik. De gifte sig på midsommarafton 1965 i Arnäs kyrka.

I oktober 1966 tog Jan-Erik sin apotekarexamen. Vi flyttade till Boden där han blev föreståndare för Distriktslaboratoriet på apoteket.

I Boden föddes Helena och Ann-Christine.

Efter tre år i Boden återvände familjen till Skellefteå och Sunnanå. I Skellefteå blev han ställföreträdande chef på apoteket Nordstjärnan. När sjukhusapoteket öppnade 1972 blev Jan-Erik chef där. Samma år föddes Johan och Jan-Erik blev sekreterare i Läkemedelskommittén i Skellefteå.

Jan-Erik har medverkat i över 100 artiklar i olika tidskrifter, 1983 gav W&W ut hans bok i serien Vardagsmedicin med egenvårdsråd.

Samma år invaldes han i Apoteksbolagets och Apotekarsocietetens styrelser. Han medverkade även i framtagande av Nationalencyklopedin, områden var bland annat medicin (farmaci).

1984 var Jan-Erik Ögren med och grundade Stiftelsen för medicinsk forskning i Skellefteå. Stiftelsen arrangerar även Lärande luncher. 2017 fyller Lärande luncher tio år.

Han blev apoteksdirektör för de 13 apoteken i Skellefteå. Jan-Erik var sekreterare i Landstingets läkemedelskommitté fram till 2004.

Han var även med i Rotary sedan 1973, bland annat som sekreterare, president och assisterande distriktsguvernör.

2000 utsågs Jan-Erik till Årets Farmacevt av Sveriges Farmacevtförbund för de stora insatser han gjort för farmacin och spridandet av kunskap om läkemedel.

I ungdomsåren började Jan-Erik samla autografer på idrottsstjärnor. Autografsamlandet gav avkoppling och många kontakter.

Han lämnar ett stort tomrum efter sig, men med de finaste minnen som skall följa oss genom livet. Tack för allt.

* * *

Jan-Erik Ögren, en god vän och medarbetare har lämnat oss. Jan-Erik var en föregångsman, stor kämpe och entusiast för en bättre, säkrare och mer ekonomisk användning av läkemedel.

Jan-Erik kom som sjukhusapotekare till Skellefteå lasarett i slutet av 60-talet och påbörjade då ett stort reformarbete för en bättre läkemedelsanvändning tillsammans med dåvarande klinikchefen Hans Brise på medicinkliniken. Han startade också flera andra projekt, bland annat med en broschyr om egenvård som fick stor spridning och betydelse för allmänheten.

Jag lärde känna Jan-Erik i mitten av 70-talet då vi samarbetade och han var medförfattare i ett avhandlingsarbete som var inriktat på att förbättra läkemedelsbehandlingen av digitalis hos patienter med hjärtsvikt. Vårt samarbete utvecklades under en tid tillsammans med Svante Allgulander på långvårdskliniken och Hans Möllerberg på klin kem lab i Skellefteå. Dessa studier blev också underlag till bildandet av Stiftelsen för medicinsk forskning i Skellefteå 1984 där Jan-Erik varit ständig sekreterare fram till sin död.

Under denna tid har Jan-Erik varit ytterst aktiv i undervisning och framtagande av broschyrer och skrifter för att förbättra läkemedelshanteringen, förutom att han deltagit som medförfattare till ett antal vetenskapliga artiklar. Jan-Erik har också varit ytterst ansvarig i genomförandet av Lärande luncher, seminarier och föreläsningar för studenter och allmänheten. Flera engagemang har även innefattat värnandet om Skellefteå sjukvård och dess behov av en sjukvårdschef, vilket han förtjänstfullt engagerat sig i på bästa sätt.

Som person var Jan-Erik full av optimism, energisk och uthållig och alltid med ett gott skratt på slutet. Från våra möten minns man särskilt hans flitigt glödande penna som dokumenterade nya spännande idéer om framtida projekt.

Saknaden efter honom är stor, men hans gärning i utbildning och läkemedelsförbättring och insatser för den medicinska forskningen i Skellefteå är i ljust minne bevarad.

Kurt Boman

ordförande i Stiftelsen för medicinsk forskning i Skellefteå

* * *

Det ofattbara har hänt. Nyss satt vi tillsammans och planerade för höstens aktiviteter. Och nu har en av nyckelpersonerna i Skellefteåuppropet, Jan-Erik Ögren, avlidit i en ålder av 78 år.

Jan-Erik var en mycket social person som hade lätt att få vänner. Han värnade mycket om och arbetade oförtrutet för att få till en positiv utveckling av sjuk- och äldrevården i norra länsdelen.

Vi känner tacksamhet för den tid vi fick möjlighet att ta del av Jan-Eriks engagemang.

I denna svåra stund går våra tankar till familjen.

Skellefteåuppropet gm

Tage Ljungholm

Valter Stenmark

Taggar:

Mer från Familj

Artiklar från 19 januari 2018

Artiklar från 18 januari 2018

Artiklar från 17 januari 2018

Artiklar från 16 januari 2018

Artiklar från 15 januari 2018

Artiklar från 11 januari 2018

Artiklar från 8 januari 2018

Artiklar från 3 januari 2018

Artiklar från 28 december 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen