Så läser du eNorran via appen

Välja tidning:

 

 

Översikt

När appen startas visas dagens tidning längst fram. Bakom ligger de senaste 14 dagarnas tidningar.

iPad_lowres_01_oversikt

 

 

Välj utgåva

Dra med fingret i sidled för att bläddra mellan de olika utgåvorna.

iPad_lowres_02_utgava

Öppna tidningen

Tryck på den tidning du vill börja läsa. Tidningen laddas hem och du kan läsa den.

iPad_lowres_03_valj

Läsa och navigera:

Läsläge

När tidningen har laddats ned kan du navigera dig fram på samma sätt som i papperstidningen.

iPad_lowres_04_las_lage

Bläddra

Dra med fingret i sidled för att bläddra mellan sidorna.

iPad_lowres_05_bladdra

 

Vända

Om du vrider på iPaden visas en enkel sida eller ett helt uppslag.

Textläge:

iPad_lowres_07_vaxla_text

Växla till textläge

Tryck en gång på en artikel för att komma till text-läget. Tryck en gång på texten för att komma tillbaka till läsläget.

iPad_lowres_06_vanda

Textläge

I textläget kan du förstora (A+) och förminska (-A) textstorleken. Tryck en gång på bilden för att förstora eller se fler bilder.

iPad_lowres_08_textlage

Scrolla

Scrolla genom att dra fingret upp eller ner för att läsa hela texten.

iPad_lowres_09_scrollatext

 

Zooma in eller ut:

Snabbzoom

Knacka två gånger för att zooma in eller ut.

iPad_lowres_10_snabbzoom

Zooma in

Tryck med två fingrar samtidigt som du drar isär dem.

iPad_lowres_11_zoomain

Zooma ut

Tryck med två fingrar samtidigt som du drar ihop dem.

iPad_lowres_12_zoomaut