Stadsfesten borde få klara sig själv

Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är ledarsidans uppfattning i en fråga.
Visst är det roligt att kunna se en artist av Iggy Pops kaliber i Skellefteå. Frågan är bara vem som ska betala. Foto: Roger Nylund

Ledare. Skatteintäkterna ska räcka till mycket och kommersiella verksamheter måste kunna bära sina egna kostnader. Hårddraget konkurrerar Stadsfesten om skattepengarna med andra betydligt viktigare skattefinansierade verksamheter som stöd till svaga familjer och mindre grupper i förskolan.

Vad ska kommunerna göra, eller rättare sagt, vad är rimligt att de ska ordna för sina medborgare?

Sveriges kommuners och landstings hemsida ger besked: Kommunerna ska se till att det finns barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola, ordna kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och socialtjänst och ge omsorg för äldre och för personer med funktionshinder. De ska planera för staden och nya byggen och se till att det finns bostäder. De ska se till att det finns hälsoskydd och miljöskydd, att det är rent och att människor kan slänga sina sopor. Kommunen har räddningstjänsten, ser till att det finns vatten och avlopp och bibliotek. Tillsammans med landstingen sköter de kollektivtrafiken.

Det är med andra ord en hel del som dina och mina skattepengar ska räcka till.

Och även om det går bra för Sverige växer oron inför de utmaningar kommunerna står inför. I en debattartikel i Dagens Samhälle (10/5 2016) skriver bland andra Lena Micko (S), ordförande för Sveriges kommuner och landsting, att ”resultaten i kommuner och landsting kommer att försämras på grund av ökad efterfrågan på välfärd, befolkningsökningen med en större andel äldre och stora investeringsbehov. Enligt prognosen kommer medelskattesatsen fram till 2019 att behöva höjas med närmare två kronor för att ens nå ett resultat på en procent av skatter och bidrag, vilket egentligen är otillräckligt.”

Så vad är då rimligt att kommunerna ska ordna för sina medborgare?

Är det till exempel så klokt att Skellefteå kommun stöttar ett kommersiellt bolag med i runda slängar en halv miljon kronor för några sommardagars och sommarkvällars underhållning, karusellåkande, lottköpande och öldrickande?

Det är naturligtvis Stadsfesten det handlar om. Frågan debatterades vid senaste kommunfullmäktigesammanträdet. Mer specifikt handlade debatten om huruvida kommunen ska ta betalt av Enbar AB för markupplåtelsen. Det blev som vanligt som Socialdemokraterna ville. Kommunen lånar ut marken till Stadsfesten.

Kanske är det inte så väldigt mycket att orda om. Skellefteå är en rik kommun, och en halv miljon är knappt ens växelpengar. Men sett i ett större principiellt sammanhang är frågan långtifrån ointressant.

Skatteintäkterna ska räcka till mycket och kommersiella verksamheter måste kunna bära sina egna kostnader. Hårddraget konkurrerar Stadsfesten om skattepengarna med andra betydligt viktigare skattefinansierade verksamheter som stöd till svaga familjer och mindre grupper i förskolan.

Kommunalrådet Lorents Burman (S) gick i fullmäktigedebatten hårt åt oppositionsrådet Andreas Löwenhöök (M): Först klagar du på att kommunen ingenting gör, och sedan när vi gör någonting så fortsätter du att klaga.

Men det är oppositionens uppgift, att ifrågasätta vad makten gör och inte gör och hur det görs.

Visst är det kul att det händer någonting i Skellefteå, sommar såväl som vinter.

Det har Lorents Burman fullkomligt rätt i.

Men frågan är vem som ska betala?

Det frågar sig också Skellefteå kommun som tillsatt en utredning som ska titta på kommande stöd till Stadsfesten och på principerna för upplåtning av kommunens mark – om och hur mycket det ska kosta. Den utredningen bör rimligtvis landa i att Stadsfesten får klara sig själv i fortsättningen.

Mer från Åsikter

Artiklar från 16 december 2017

Artiklar från 15 december 2017

Artiklar från 14 december 2017

Artiklar från 13 december 2017

Artiklar från 12 december 2017

Artiklar från 11 december 2017

Artiklar från 9 december 2017

Artiklar från 8 december 2017

Artiklar från 6 december 2017

Artiklar från 5 december 2017

Artiklar från 4 december 2017

Artiklar från 1 december 2017

Artiklar från 30 november 2017

Artiklar från 29 november 2017

Artiklar från 28 november 2017

Artiklar från 27 november 2017

Artiklar från 25 november 2017

Artiklar från 24 november 2017

Artiklar från 23 november 2017

Artiklar från 22 november 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen