Släpp cyklarna loss det är vår

Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är ledarsidans uppfattning i en fråga. Notera att denna artikel är från 2014

Varför ska man rösta ja till en ny bro över Skellefteälven?

Katarina Köhler, riksdagsledamot, ordförande för Skellefteå arbetarekommun och broförespråkare, menar i en debattartikel i Norran (2014-04-28) att en sådan är nödvändig för att kunna utveckla de centrala delarna av Skellefteå, att det är en viktig pusselbit för att kunna nå målet om 80 000 invånare till 2030. Hon menar också att en centrumbro skulle inverka positivt på luftföroreningarna, att det är bra om trafiken sprids ut.

Varför ska man rösta nej till en ny bro över Skellefteälven?

Bromotståndarna, här representerade av Intressegruppen Centrumbron samt av nuvarande och tillträdande gruppledare för de sex partier i fullmäktige som säger nej till bron, anser att en ny centrumbro skulle förvärra Skellefteås trafik- och miljöproblem, att det är en orimligt konstsam investering och att den skulle hota kommunens dricksvattenintag och därmed vattenförsörjningen för 45 000 kommuninvånare. (Debattartikel i Norran 2014-05-08)

Så ser i stora, generaliserade drag argumenten för och emot en bro ut.

Brofrågan är infekterad, och har blivit allt mer infekterad i takt med att folkomröstningen närmar sig. Skellefteå har delats i två läger, de som är för och de som är emot, hur styrkeförhållandet ser ut lär folkomröstningen ge svar på.

Men brofrågan har också en politisk och demokratisk dimension. Det här är mig veterligt första gången som de sedan urminnes tider styrande Socialdemokraterna på allvar blivit utmanade av en folklig opinion, det hör också till ovanligheterna att samtliga partier i kommunfullmäktige går emot Socialdemokraterna. Att bli utmanad av en folklig opinion är en påminnelse för alla partier som suttit länge vid makten om demokratins spelregler och förutsättningar.

Norrans ledarsida ställde sig tidigt på bromotståndarnas sida, och broförespråkarna har ännu inte lyckats presentera några så tungt vägande argument att det finns anledning att ändra uppfattning. Framför allt handlar det om stadsmiljön, om vilken typ av stad Skellefteå ska vara, om det ska vara en stad som prioriterar bilar, genom att göra det lättare att ta bilen till centrum, eller en stad som prioriterar gående och cyklande, genom att göra det svårare att ta bilen till centrum.

Det är den frågan som tiden fram till folkomröstningen den 25 maj borde handla om. Vill du ha en stad för bilar så röstar du ja, vill du ha en stad för gående och cyklister så röstar du nej, svårare behöver det egentligen inte vara.

Mer från Åsikter

Artiklar från 14 december 2017

Artiklar från 13 december 2017

Artiklar från 12 december 2017

Artiklar från 11 december 2017

Artiklar från 9 december 2017

Artiklar från 8 december 2017

Artiklar från 6 december 2017

Artiklar från 5 december 2017

Artiklar från 4 december 2017

Artiklar från 1 december 2017

Artiklar från 30 november 2017

Artiklar från 29 november 2017

Artiklar från 28 november 2017

Artiklar från 27 november 2017

Artiklar från 25 november 2017

Artiklar från 24 november 2017

Artiklar från 23 november 2017

Artiklar från 22 november 2017

Artiklar från 21 november 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen