Utan kritiker rasar vår svenska modell

Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är ledarsidans uppfattning i en fråga.

Trots högkonjunkturen blir allt fler långtidsarbetslösa. Det drabbar inte minst unga och personer med invandrarbakgrund. En anledning till det är utformningen av Lagen om anställningsskydd (LAS) som under 40 år har styrt arbetsmarknaden till att värdera tjänsteår snarare än kompetenser.

Några lösningar på sådana kärnfrågor för arbetsmarknaden finns inte i sikte. Politiken har på många sätt stått still sedan 2010, då vi senast hade en regering med majoritet i riksdagen. I brist på majoritet är det populärt att efterlysa färre konflikter i politiken. Senast ut var Carl Melin från den fackliga tankesmedjan Futurion. I artikel Utan samförstånd rasar den svenska modellen (Aftonbladet 3/8) efterlyser han beslut över blockgränserna om problem kopplade till äldre befolkning, integration och skattesystemet.

Långsiktiga överenskommelser är bra. Men vad är det politikerna ska komma överens om? Lösningar på de svåraste problemen för arbets- och bostadsmarknaden är blockerade inom Socialdemokraterna. Därför kan inte bristen på reformer reduceras till att handla om samtalstonen mellan alliansen och de rödgröna. Även idédebatten måste föras framåt.

Också väljarkåren reagerar på situationen. En undersökning från Demoskop från i juni visar exempelvis hur opinionen är splittrad mellan dem som, likt Carl Melin, önskar samförstånd och mindre käbbel och de väljare som önskar politiker som vågar stå för principer. Gemensamt för dessa hållningar är en önskan om politiska resultat.

De som önskar politiker med idéer har under sommaren fått alla skäl att sluta upp bakom Annie Lööf (C). Centerpartiet har kritiserat arbetslösheten och förslagit stora och kontroversiella reformer. Mest debatt blev det om ett utspel om att undanta småföretag från turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd.

Lööfs förslag påminner om en liknande men mindre reform av LAS 2001. Samma reform har studerats av forskare vid HUI Research i februarinumret av den vetenskapliga tidskriften Industrial and Corporate Change. Enligt studien skapades upp till 4000 nya jobb om året bland företag med mellan fem och nio anställda när de fick möjlighet att undanta upp till två anställda från turordningsreglerna.

Även tidigare forskning ger samma bild: Möjligheter för företagare att undanta arbetstagare från turordningsreglerna leder till fler anställda och högre produktivitet. Forskningen visar också att strikta turordningsregler slår hårdare mot individer från grupper som det är mer riskfyllt att anställa.

Även rödgröna politiker förstår ofta problemen men behöver ett kraftigt tryck för att kunna försvara liberaliserande reformer internt. Därför spelar spetsiga förslag likt Centerpartiets stor roll för den politiska debatten. För att få igenom reformer måste en riksdagsmajoritet komma överens. Men för att komma dit måste också den sakpolitiska debatten föras framåt. Utan kritiker rasar den svenska modellen.

Joakim Rönnbäck

Mer från Åsikter

Artiklar från 14 december 2017

Artiklar från 13 december 2017

Artiklar från 12 december 2017

Artiklar från 11 december 2017

Artiklar från 9 december 2017

Artiklar från 8 december 2017

Artiklar från 6 december 2017

Artiklar från 5 december 2017

Artiklar från 4 december 2017

Artiklar från 1 december 2017

Artiklar från 30 november 2017

Artiklar från 29 november 2017

Artiklar från 28 november 2017

Artiklar från 27 november 2017

Artiklar från 25 november 2017

Artiklar från 24 november 2017

Artiklar från 23 november 2017

Artiklar från 22 november 2017

Artiklar från 21 november 2017

Artiklar från 20 november 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen