Låt Europa lära av Estland

Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är ledarsidans uppfattning i en fråga.

Första juli i år tog Estland över det roterande ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Arbetet kommer att präglas av ärvda problem som flyktingströmmar, ett aggressivt Ryssland, oro på Balkan och Brexit. Men esterna tänker också använda tiden i EU:s ledning till att driva egna hjärtefrågor som digitalisering. Estland är nämligen ett av världens mest digitaliserade länder.

Det kan verka besynnerligt att ett litet land som till största delen består av skog ligger i en sådan teknisk framkant. Självständigheten från Sovjetunionen 1991 följdes tretton år senare av EU-medlemskapet. Men landets storlek har visat sig vara utmärkt för att bygga en uppkopplad experimentverkstad. Minnet av det sovjetiska förtrycket har också skapat en vilja att dokumentera exempelvis äganderätter på digital väg.

I dag kan därför fler än 600 myndighetstjänster utföras helt via internet. Detta är viktigt för näringslivet: Allt fler företag flyttar verksamheten till den obyråkratiska startup-miljön i Tallinn. Men även medborgarna har omfamnat utvecklingen: 94 procent av esternas deklarationer görs online och även utbildning och bygglovsprocesser är i hög grad digitaliserade. Mest uppmärksammat har landet kanske blivit för sin onlineröstning.

Sammantaget gör detta Estland till ett av världens modernaste länder. Det är i detta avseende inte bara långt före europeiska grannar utan även myndigheterna i entreprenörskapskluster som Silicon Valley och Vancouver.

Resten av Europa har tidigare reagerat med spridda invändningar mot att ta efter den estniska utvecklingen. Inte minst i Sydeuropa finns en rädsla för korruption vid den typen av datahantering. Tysklands erfarenheter av säkerhetspolisen Stasis dokumentation av medborgarna utgör i landet en historisk varning mot stora register. Och i Östeuropa är hot från cyberattacker ofta högt på dagordningen.

Samtidigt inser flera europeiska ledare att Europa måste kunna konkurrera med goda villkor för ny teknik. När Storbritannien lämnar EU kommer dragkampen om investeringar att hårdna. Samtidigt genomför både Indien och Japan ambitiösa reformprogram, båda med inspiration från den estniska politiken. Ska EU:s inre marknad vara en trovärdig plats för teknikföretag måste Europa förhålla sig till utvecklingen.

I september väntar ett EU-toppmöte om estniska reformförslag. Inte minst kommer åtgärder för ökad cybersäkerhet att diskuteras. Rätt utförd kan Estlands ordförandetid driva på utvecklingen på området. Det vore en vinst för såväl reformarbetet i Europa som trovärdigheten i det roterande ordförandeskapet i sig. Många förslag för unionen kan lämnas åt medlemsländerna själva. Men på digitaliseringens område kan reformer genomföras inom EU:s kärna – den inre marknaden. Den möjligheten borde Europa ta tillvara på.

Joakim Rönnbäck

Mer från Åsikter

Artiklar från 14 december 2017

Artiklar från 13 december 2017

Artiklar från 12 december 2017

Artiklar från 11 december 2017

Artiklar från 9 december 2017

Artiklar från 8 december 2017

Artiklar från 6 december 2017

Artiklar från 5 december 2017

Artiklar från 4 december 2017

Artiklar från 1 december 2017

Artiklar från 30 november 2017

Artiklar från 29 november 2017

Artiklar från 28 november 2017

Artiklar från 27 november 2017

Artiklar från 25 november 2017

Artiklar från 24 november 2017

Artiklar från 23 november 2017

Artiklar från 22 november 2017

Artiklar från 21 november 2017

Artiklar från 20 november 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen