Idrott är för alla, inte bara för rika

Detta är en ledartext. Det betyder att åsikten är ledarsidans uppfattning i en fråga.

Ledare. Idrott för barn och unga får aldrig hamna i ett läge, som när Lena Nyman i revyn ”Svea hund” ska köpa spelkulor till sin son. När hon upptäcker vad som behövs och framförallt vad det kostar, fäller hon den klassiska repliken: ”Totte ska inte ha några kulor, Totte ska ha en banan.”

En majoritet av svenska barn och ungdomar rör sig för lite.

Världshälsoorganisationen WHO har satt upp ett varningens finger, Folkhälsomyndigheten är bekymrad och nu senast har forskare vid Malmö högskola konstaterat att det finns ett glapp mellan vad vi tror och hur mycket vi faktiskt rör oss.

Studien omfattar 1 700 barn i femman, åttan och i tvåan på gymnasiet. Bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna kommer upp i de 60 minuter av daglig pulshöjande motion och träning som läkarkåren rekommenderar.

Skolan har naturligtvis ett stort ansvar, men skolan kan inte göra allt, stödet till idrottsföreningar är viktigt, föräldraansvaret likaså. Överfört på dagens samhälle och forskning kanske major Bertil Ugglas tankegångar om frisk luft och morgongymnastik kanske inte är så dåliga.

Den gångna veckan har präglats av budgetförslag. Socialdemokraterna har berättat hur det blir, de andra partierna hur det hade kunnat bli.

Bland alla siffror finns en notering i Treklöverns budgetförslag: Utökad budget för föreningsstöd – barn och unga 1,5 miljoner kronor.

Men så bra, tänkte jag.

Fråga på presskonferensen: Generella bidrag eller projektpengar. Svar på presskonferensen: En budgetförstärkning för generella bidrag.

Så trist, tänkte jag.

Det innebär att föreningarna får mer pengar oavsett hur bra, eller dålig verksamhet de har.

Det hade varit mycket bättre om Treklöverns pengar lades i en särskild pott från vilken kommunens föreningar kunnat söka pengar för projekt som syftar till att alla ska kunna idrotta på lika villkor utifrån sina egna förutsättningar.

Vissa föds med talang i överflöd, andra saknar det, vissa har föräldrar med pengar, andra har det inte. I Morön har man startat ett projekt som går ut på att hjälpa familjer med begränsad ekonomi, en fond ska gå till att täcka medlems- och deltagaravgifter för utsatta barn och ungdomar.

– Vi kände att vi måste ta ett ansvar, säger klubbens ordförande Leif Bingebo till Norran.

Men så bra …

Det ansvar som Morön nu tar borde fler klubbar ta. Ekonomi får aldrig bli ett hinder för att delta i idrottsaktivitet. Det finns så många andra.

Idrott för barn och unga får aldrig hamna i ett läge, som när Lena Nyman i revyn ”Svea hund” ska köpa spelkulor till sin son. När hon upptäcker vad som behövs och framförallt vad det kostar, fäller hon den klassiska repliken: ”Totte ska inte ha några kulor, Totte ska ha en banan.”

Det är en av många bra anledningar till att Treklöverns pengar i den utökade budgeten för föreningsstöd ska ges i projektform, inte som ett generellt bidrag till alla.

Att deras budgetförslag kommer att röstat ner av S är liksom en helt annan sak.

Mer från Åsikter

Artiklar från 11 december 2017

Artiklar från 9 december 2017

Artiklar från 8 december 2017

Artiklar från 6 december 2017

Artiklar från 5 december 2017

Artiklar från 4 december 2017

Artiklar från 1 december 2017

Artiklar från 30 november 2017

Artiklar från 29 november 2017

Artiklar från 28 november 2017

Artiklar från 27 november 2017

Artiklar från 25 november 2017

Artiklar från 24 november 2017

Artiklar från 23 november 2017

Artiklar från 22 november 2017

Artiklar från 21 november 2017

Artiklar från 20 november 2017

Artiklar från 18 november 2017

Artiklar från 17 november 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen