Reepalu lyssnar bara på Vänsterpartiet

Detta är en krönika. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning.
Ilmar Reepalus förslag hotar välfärden. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Krönika. Det är tydligt att utredningen riktar in sig på privata företag. Att stoppa deras vinster är vad regeringens och Vänsterpartiets budgetsamarbete bygger på.

På tisdagen tog civilminister Ardalan Shekarabi (S) emot slutbetänkandet från Välfärdsutredningen av regeringens särskilde utredare Ilmar Reepalu.

Vinsttaket ligger fast. Enligt Reepalu är det en förutsättning för att kunna granska kvaliteten.

Stora delar av materialet har redan presenterats och debatterats, då främst det så kallade vinsttaket.

Alliansen har från början motsatt sig vinsttaket och lagt flera förslag på åtgärder för höjd kvalitet, däribland skärpt tillsyn och ökade kvalitetskrav.

Dessa tycks Reepalu inte ens ha övervägt. På DN Debatt (9/5 2017) avfärdade han dem som orealistiska. Helt i linje med Vänsterpartiets inställning, vars ekonomisk-politiske talesperson Ulla Andersson anser att svensk välfärd lider av en ”enorm byråkratisering”.

Reepalu kom dock med flera nya förslag på hur bristande kvalitet i välfärden kan rättas till.

Upphandlingsmyndigheten ska få mer pengar för stöd och vägledning. Statskontoret ska ansvara för att granska huvudmännen, alltså landsting och kommuner, som i sin tur ska få det lättare att kunna kontrollera de privata utförarna. E-hälsomyndigheten får i uppdrag att ”följa” vart skattemedel tar vägen i välfärdsföretagen.

Det ska även ses över om idéburna organisationer utan vinstintresse ska kunna undantas från olika regler.

Men vinsttaket ligger fast. Enligt Reepalu är det en förutsättning för att kunna granska kvaliteten.

Med andra ord: mer byråkrati och tillsyn, mindre marknad. Hur Alliansens – men inte Reepalus – förslag ökar välfärdens administrationsbörda är svårt att se.

Det är tydligt att utredningen riktar in sig på privata företag. Att stoppa deras vinster är vad regeringens och Vänsterpartiets budgetsamarbete bygger på.

Men ett vinstförbud saknar stöd i riksdagen.

Visst finns det många brister i dagens system som måste åtgärdas. En växande och åldrande befolkning ställer nya krav på välfärden. Men att straffa privata företag är kontraproduktivt. De bör i stället ses som det komplement till offentligt driven välfärd som de faktiskt utgör.

Det är inte ansvarigt att gå fram med förslag som skulle radera ut delar av den välfärd man vill förbättra. Det är bara dumt.

Gustav Juntti
ledarskribent på Liberala Nyhetsbyrån

Mer från Åsikter

Artiklar från 11 december 2017

Artiklar från 7 december 2017

Artiklar från 6 december 2017

Artiklar från 5 december 2017

Artiklar från 4 december 2017

Artiklar från 1 december 2017

Artiklar från 30 november 2017

Artiklar från 29 november 2017

Artiklar från 28 november 2017

Artiklar från 27 november 2017

Artiklar från 24 november 2017

Artiklar från 23 november 2017

Artiklar från 22 november 2017

Artiklar från 21 november 2017

Artiklar från 20 november 2017

Artiklar från 17 november 2017

Artiklar från 16 november 2017

Artiklar från 15 november 2017

Artiklar från 14 november 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen