Mossig teknikrädsla bakom kritik mot vårdappar

Detta är en krönika. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning.
Digitaliseringen av vården är en viktig del i att minska administrativ börda. Foto: Claudio Bresciani/TT

Krönika. Påståenden om att det genom apparna skulle utföras ”onödig” vård avslöjar en skev verklighetsförankring. Sett till det europeiska genomsnittet går svenskar extremt lite till läkare. När vi samtidigt är ett av de läkartätaste länderna visar detta på något djupt sjukligt i systemet.

De digitala plattformarna ”Kry” och ”Min doktor” har förändrat sjukvårdslandskapet genom att öppna för fler möjligheter att söka vård på.

Kompetens som är svår att få på annat håll än i storstäderna nås via digitala lösningar.

I stället för att gå till vårdcentralen kan man få ett videosamtal med en läkare – för samma kostnad.

Men kritiken har inte låtit vänta på sig.

En rädsla är kostnaderna för den redan hårt belastade vården ska skena iväg.

Men det är en konstig tankefigur att betrakta den svenska vårdens otillgänglighet, med långa vårdköer, som en besparingsmodell. Konsekvenserna och kostnaderna av att patienter inte får vård i tid blir långt mycket värre.

Påståenden om att det genom apparna skulle utföras ”onödig” vård avslöjar en skev verklighetsförankring. Sett till det europeiska genomsnittet går svenskar extremt lite till läkare. När vi samtidigt är ett av de läkartätaste länderna visar detta på något djupt sjukligt i systemet.

Det kan aldrig vara onödig vård när en patient kontaktar läkare med oro för sin hälsa. Ju tidigare en patient fångas upp, desto större är chansen att han eller hon behöver mindre omfattande vård i det långa loppet.

Ytterligare en kritik är att det främst är friska personer som använder sig av den digitala sjukvården.

Ja, för äldre och multisjuka ska naturligtvis ha sin läkare framför sig. När personer med lindrigare besvär får delar av sin vård digitalt minskar rimligtvis väntetiderna på vårdcentralerna.

Sjukvården är i dag i skriande behov av nya lösningsmodeller som kan underlätta tillgängligheten och minska den administrativa bördan.

Kritiken om att digitala sjukvårdsbesök leder till sämre vårdkvalitet har inget belägg, utan bygger på oro inför det okända. Det finns färska studier på att vissa behandlingar som utförs över nätet till och med leder till bättre resultat än traditionella former, exempelvis kognitiv beteendeterapi vid depressioner.

Kompetens som är svår att få på annat håll än i storstäderna nås via digitala lösningar. När regionala skillnader jämnas ut uppnår vi en mer jämlik vård för alla.

Patienter som använder digitala lösningsmodeller i vården är i stor utsträckning nöjda.

Att vi och våra närstående får den vård vi behöver när vi behöver den är det viktiga. Hur det går till är sekundärt.

Padma Schrewelius
ledarskribent på Liberala Nyhetsbyrån

Mer från Åsikter

Artiklar från 11 december 2017

Artiklar från 7 december 2017

Artiklar från 6 december 2017

Artiklar från 5 december 2017

Artiklar från 4 december 2017

Artiklar från 1 december 2017

Artiklar från 30 november 2017

Artiklar från 29 november 2017

Artiklar från 28 november 2017

Artiklar från 27 november 2017

Artiklar från 24 november 2017

Artiklar från 23 november 2017

Artiklar från 22 november 2017

Artiklar från 21 november 2017

Artiklar från 20 november 2017

Artiklar från 17 november 2017

Artiklar från 16 november 2017

Artiklar från 15 november 2017

Artiklar från 14 november 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen