Migrationspolitik utan poäng

Detta är en krönika. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning.

“Sverige klarar inte längre av att ta emot asylsökande på den höga nivå som vi gör i dag”, sa statsminister Stefan Löfven i november 2015 och ändrade drastiskt riktning på svensk migrationspolitik. Sedan dess har ett mottagarperspektiv – hur många flyktingar Sverige klarar av att ta hand om – präglat migrationspolitiken.

Men vad händer med de flyktingar som inte behöver tas om hand, som istället arbetar och bidrar till samhället? Svenska Dagbladet rapporterade nyligen (11/7) att runt 8000 papperslösa eller asylsökande utan arbetstillstånd ändå jobbar och betalar skatt. Att arbeta utan tillstånd är riskfyllt.

Ofta känner en arbetsgivare inte till om anställda saknar tillstånd, men om de gör det kan de till exempel vägra betala ut lön utan att arbetstagarna kan göra någonting.

Tar man kontakt med myndigheterna riskerar man utvisning.

Detta trots att det enligt SCB:s senaste arbetsmarknadsprognos kommer att råda brist på arbetskraft inom flera yrkesgrupper inom tjugo år.

Papperslösa och asylsökande som ändå arbetar och betalar skatt utökar arbetskraftspoolen. De borde inte behöva leva med rädslan för utvisning.

Vilket perspektiv man än antar är det poänglöst att utvisa dem som arbetar och betalar skatt.

Kanske tar regeringen ett steg i rätt riktning med den proposition som lades fram i juni: Migrationsverket ska kunna låta bli att återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren åtgärdar de brister i anställningsvillkoren som har föranlett återkallningen.

Med tanke på de utvisningar som uppmärksammats där de utvisade tjänat några kronor för lite, haft fel försäkring eller inte tagit ut obetalda semesterdagar, är förslaget bra – men inte tillräckligt.

Mottagarperspektivet inom migrationspolitiken innebär att vi måste ta hänsyn till hur många flyktingar Sverige kan ta hand om.

Men vi måste också ha i åtanke dem som inte behöver tas om hand, de som snabbt etablerar sig på den svenska arbetsmarknaden men saknar formella asylskäl.

En naturlig och nödvändig fortsättning på sommarens proposition blir därför att göra det lättare att ersätta en asylansökan med arbetstillstånd.

Vilket perspektiv man än antar är det poänglöst att utvisa dem som arbetar och betalar skatt.

Eva Forslund

Taggar:

Mer från Åsikter

Artiklar från 17 november 2017

Artiklar från 16 november 2017

Artiklar från 15 november 2017

Artiklar från 14 november 2017

Artiklar från 13 november 2017

Artiklar från 10 november 2017

Artiklar från 9 november 2017

Artiklar från 8 november 2017

Artiklar från 7 november 2017

Artiklar från 6 november 2017

Artiklar från 3 november 2017

Artiklar från 2 november 2017

Artiklar från 1 november 2017

Artiklar från 31 oktober 2017

Artiklar från 30 oktober 2017

Artiklar från 27 oktober 2017

Artiklar från 26 oktober 2017

Artiklar från 25 oktober 2017

Artiklar från 24 oktober 2017

Artiklar från 23 oktober 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen