Damberg måste bli en bråkstake

Detta är en krönika. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning.
Foto: Adam Ihse/TT.

Sedan 2013 har de administrativa kostnaderna för företag i Sverige ökat med 1,2 miljarder kronor. Politiker av olika färg har länge talat om att vända utvecklingen med färre och bättre regler.

Senast ut är näringsminister Mikael Damberg (S). För en knapp månad sedan lade regeringen fram förslag till ett förenklingspaket riktat mot småföretagare. Förslaget är tredelat och syftar till myndighetssamverkan, digitala lösningar för kortare handläggningstider och en reform av Regelrådet.

Ett förenklingspaket behövs, Sveriges många regler är en börda för företagare och leder även till att färre vågar starta eget.

Problemen har i valrörelser varit profilfrågor för både den nuvarande S-regeringen och alliansregeringen innan dess.

Trots detta visar siffror från Tillväxtverket, OECD, Riksrevisionen och Näringslivets regelnämnd på ökande kostnader av regelbördan.

Att rulla tillbaka regleringar är nämligen bland det svåraste en politiker kan göra. Varje bestämmelse har försvarare: antingen på myndigheter, i riksdagen eller inom särintressen. Bara den politiker som vågar ta striden kan lyckas.

Att rulla tillbakaregleringar är blanddet svåraste en politikerkan göra. Bara den somvågar ta striden kan lyckas.

För företagarnas skull behöver Mikael Damberg därför bli Sveriges bråkigaste minister. Han måste sätta upp ambitiösa och mätbara mål, inte minst i uppdraget med digitaliserad handläggning. Damberg kommer också att behöva en vän i myndighetsfloran. Därför borde han gå längre i sin reform av Regelrådet.

Regeringen föreslår nu att Regelrådet ska börja utreda hur företagsnära EU-lagstiftning bättre kan föras in i svensk lag. EU-kommissionen har själv pekat på att implementeringen i medlemsländerna är onödigt dyr. För detta kan Damberg redan i dag kopiera lösningar från Danmark.

Men Regelrådet borde kunna ge ett förenklingsperspektiv inom fler områden. Rådet skulle exempelvis kunna bli en egen myndighet som där det är lämpligt utreder även svenska politikers propositioner och motioners effekter på regelbördan.

En sådan förändring vore radikal och skulle ogillas även av Dambergs ministerkollegor. Men samtidigt fortsätter kostnaderna från reglerna att trycka ned företagandet. Det är värt att ta strid för.

Joakim Rönnbäck

Mer från Åsikter

Artiklar från 22 september 2017

Artiklar från 21 september 2017

Artiklar från 20 september 2017

Artiklar från 19 september 2017

Artiklar från 15 september 2017

Artiklar från 14 september 2017

Artiklar från 13 september 2017

Artiklar från 12 september 2017

Artiklar från 11 september 2017

Artiklar från 8 september 2017

Artiklar från 7 september 2017

Artiklar från 6 september 2017

Artiklar från 5 september 2017

Artiklar från 4 september 2017

Artiklar från 1 september 2017

Artiklar från 31 augusti 2017

Artiklar från 30 augusti 2017

Artiklar från 29 augusti 2017

Artiklar från 28 augusti 2017

Artiklar från 25 augusti 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen