Vem blir ny ordförande efter Britt-Inger Hedman?

Detta är en insändare. Det betyder att en läsare har skickat in texten för publicering. Innehållet är insändarskribentens egen uppfattning.

En fungerande skola kräver att den politiska ledningen, först och främst en ordinarie ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Arvidsjaur, finns på plats och drar upp riktlinjerna minst en månad före skolstart.

Hur är det i Arvidsjaur? Inte ett ord om vem som valts till ordförande har nämnts i pressen. Britt-Inger Hedman (V) avgick för ett par månader sedan.

Nu vill allmänheten få veta vem partiet har lanserat efter henne. Kommer den personen även att överta ordförandeskapet i barn- och utbildningsnämnden?

Det är oerhört viktigt för Arvidsjaur att åter nå framgång för skolan. Några tiotal placeringar uppåt är inget att yvas över, nej, man måste minst sikta på att snarast komma med bland de hundra bästa.

Den dyra skolutredningen som gjordes måste ha hittat de svagaste punkterna, de punkter där man lättats och snabbast kan förbättra sig.

Så frågan blir vilka punkter har man beslutat att satsa på under höstterminen? Hur går den satsningen till? Vem ansvarar för den?

Undrande allmänhet

Svar direkt

En nämnd består av en ordförande, en vice ordförande och ett antal ledamöter. Fördelningen av dessa personer bestäms utifrån valresultatet. Ledamöterna nomineras av respektive parti. Vid första kommunfullmäktige efter valet, beslutas vilka som ska ingå i olika nämnder.

Tidigare ordförande i barn- och utbildningsnämnden begärde och beviljades entledigande av kommunfullmäktige den 20 juni.

Eftersom det finns en fastställd ”successionsordning” träder, vid ordförandes frånvaro/avgång, vice ordförande in som ordförande för nämnden, fram till nästa fullmäktigesammanträde, då en ny ordförande kan väljas i ett fyllnadsval. Samtliga ledamöter har även ersättare som tjänstgör när en ledamot är frånvarande.

Valbar som ordförande är befintliga ledamöter samt den nya ledamot som ska väljas in, för att få en komplett nämnd.

Tidigare ordförande Britt-Inger Hedman (V) satt på ett mandat som enligt valresultatet tillhörde Socialdemokraterna, vilket gör att frågan om vem som skall nomineras till ny ledamot i nämnden är i en fråga för Socialdemokraterna i Arvidsjaur.

Men alla partier har nomineringsrätt. Om flera personer nominerats röstar kommunfullmäktige om vem som ska väljas.

Den skolutredning som presenterades under våren pekade på ett antal fel och brister, av vilka en del redan är åtgärdade och andra kommer att åtgärdas efterhand. Eftersom detta handlar om verksamhet är skolchefen ansvarig för detta, kan jag därför inte svara på vilka specifika åtgärder skolchefen avser att göra.

Målet för skolan är, precis som du skriver, att Arvidsjaur ska klättra ordentligt på rankinglistorna . Min personliga reflektion är, statistik och listor i all ära, att man aldrig kan frångå det faktum att skolverksamheten i Arvidsjaur ska ge våra barn och elever så bra förutsättningar att lyckas som möjligt.

Peter Rydfjäll, Kommunfullmäktiges ordförande

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen