Glöm inte er huvuduppgift

Detta är en insändare. Det betyder att en läsare har skickat in texten för publicering. Innehållet är insändarskribentens egen uppfattning.

Jag läser i Norran den 2 november om de planeringsförutsättningar som ska råda för Skellefteå kommuns nämnder för kommande budgetar.

Budskapet är klart och tydligt att nämnderna ska fortsätta spara och att inga uppräkningar ska göras i förväg.

Spontant kan jag känna en oro över detta och hoppas verkligen att kommunen har mod att satsa på en kvalitativ och välutvecklad stöd och service till sina innevånare.

Men tvivlen växer när man läser om de äldres mat, personalsituationen inom äldrevården, brister på korttidshem samt nu senast äldre som isoleras i sina hem då socialtjänstlagen endast förordar ”skäliga levnadsvillkor” och kommunen saknar möjlighet att erbjuda ett lämpligt boende.

Har nog levt med illusionen att kommunens politiker haft högre ambitioner för sina innevånare som plikttroget betalar skatt för att ett dugligt skyddsnät ska finnas i vår kommun.

Jag tror även i min enfald att många kommuninnevånare faktiskt värderar rättssäkra och kvalitativa insatser i vårt gemensamma skyddsnät.

Jag läser också i tidningar om den pågående krisen inom LSS (lagen om stöd och service) och att regeringen inte har några ambitioner att stoppa övervältringen av kostnader som drabbar kommunerna.

Så nu mina frågor, hur ska främst kommunens stöd och service klara nuvarande och kommande utveckling utan ekonomiska satsningar då det ter sig tämligen omöjligt utan att försämra kvalitén?

Kommer vi att få vänja oss med reportage i pressen om Skelleftebor som ramlar igenom det numer grovmaskiga skyddsnätet?

Kommer samtliga politiker att ta sitt ansvar för kärnverksamheter eller förblindas de alla av projekt som kulturhus, bro och batterifabrik?

En industri som glömmer sin huvudprocess har oftast ingen ljus framtid.

Bekymrad

Svar direkt

Alla verksamheter under socialnämnden har höga ambitioner vad gäller service för invånarna. Vi har utmaningar framför oss de närmaste åren, med krav på besparingar och effektivisering.

Det hanterar vi bland annat genom noggrann uppföljning av ekonomi och verksamhet. Samtidigt behöver vi jobba med verksamhetsutveckling som följer samhällsutvecklingen, inte minst kopplat till demografi och digitalisering.

Vi lämnar vissa traditionella arbetssätt för att ge plats för nya, en omställning som tar tid samtidigt som vi ska bibehålla kvalitet i verksamheten.

Som svar på din specifika fråga om LSS är det så att kostnadsförskjutningen för personlig assistans från Försäkringskassan till kommunen mest troligt kommer att fortsätta, kanske dessutom öka.

Därför finns risken att kommunens kostnader för personlig assistans också ökar. Regeringen har nyligen fryst tusentals beslut om assistansersättning i väntan på en lagändring och att utredningen om översyn av lagen blir klar, troligen den 1 oktober 2018.

Detta rättar däremot inte upp något för de personer som redan har fått sin assistans indragen och som lett till konsekvenser för enskilda och en ökad kostnad för kommunen på cirka fyra miljoner kronor per år.

Medias granskningar är viktiga för oss och gör ibland att vi får reda på missförhållanden som vi annars inte skulle känna till. Men vi behöver ibland påminna oss om att det som finns att läsa i tidningar och på webben kan vara korta nedslag i en verksamhet som i sin helhet och över tid fungerar utmärkt.

De politiker som tar beslut gällande exempelvis vård och omsorg har ögonen vidöppna inför alla de utmaningar Skellefteå behöver hantera inför framtiden. Där ingår grundläggande välfärd inom till exempel skola, vård och omsorg, likväl som projekt som skapar utveckling i form av bland annat arbetstillfällen, infrastruktur och kultur/fritid.

Lorents Burman (S), kommunstyrelsens ordförande, Skellefteå kommun

Taggar:

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen