Satsa på samlat boende i Ursviken

Detta är en insändare. Det betyder att en läsare har skickat in texten för publicering. Innehållet är insändarskribentens egen uppfattning.

Jag har följt turerna i media om hur våra gamla behandlas av Skellefteå kommun och menar att det finns en lösning som skulle kunna ge bättre vård och trivsel.

Jag utgår ifrån att de styrande läst socialtjänstlagen kapitel 5, paragraf 4 och 5. Sven Carlssons insändare får säkert många med mig att undra hur det riktigt är ställt med Skellefteå kommuns ekonomi.

Här i Ursviken har vi ett hus som stått tomt i flera år, och väntat på vad? Varför inte göra om huset till ett äldreboende både för de som kan klara sig själva och de som kräver mera vård.

Ett allmänt utrymme längst upp skulle kunna inrymma en matservering både för boende och för allmänheten och social närvaro och övriga huset görs om till lägenheter samt mycket annat bara viljan finns.

Vad är då vinsten med detta? Miljön, inte minst. Vårdare åker idag runt till vårdtagarna och bilarna är minsann inte gratis. Många får hembesök ett par gånger per dag och den tid som tillbringas i bilen kan läggas på vårdtagarna. Vårdarna får en bättre arbetsmiljö.

En annan vinst är att en del av de som flyttar dit kanske säljer sina hus till barnfamiljer som vill flytta hit till Ursviken.

Hur tänker ni som håller i ekonomin? Hur lönsamt är det att ha en byggnad som står tom år ut och år in? Man börjar undra vad som är viktigast? Är det människan eller är det ekonomin?

Ibland verkar det finns obegränsat med pengar, men då de äldre ska få den vård de behöver gapar kassan tom. Med allt som hänt den senaste tiden i Skellefteå kommun kan man fråga sig om det är så bra att ett parti har så mycket makt. Något att tänka på framöver.

Försök inte att dribbla bort detta med att Skellefteå kommun inte har något med detta hus att göra.

Ursvikenbo

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen