Ökande trafikfaror vid nya Coopbutiken

Detta är en insändare. Det betyder att en läsare har skickat in texten för publicering. Innehållet är insändarskribentens egen uppfattning.

Kommunen rättar fel i trafikutredningen angående Coops etablering och säger nu att flödet på Klockarbergsvägen är fel, det ska vara 600 fordon och inte 92 under förmiddagstoppen med oförändrad 650 fordon under eftermiddagstoppen och flödet 10 000 fordon per dygn. Jag tror att man troligtvis mörkat siffror.

Årsdygnstrafiken uppges i detaljplanen till cirka 80 procent av vardagsdygnstrafiken men kommunen räknar med 90 procent och trafikökningen till 1,5 procent per år.

Med 600 på förmiddagstoppen stämmer 10 000 men eftermiddagstoppen borde vara minst 900 fordon inte 650. Vid 1,5 procents årlig ökning borde 10 000 vara 11 265 fordon idag. Man har nog tagit värdet från 2009 och ingen årlig ökning.

Ansvariga på planeringsavdelningen uppger att 10 000 fordon är ett uppskattat värde då man anser mätningarna för osäkra. I fullmäktige uppger man att man gjort noggranna mätningar. Vad gäller?

I detta fall uppskattar man tydligen och struntar dessutom i framtida trafikökningar som till exempel centrumbron ger

Trots olyckor och omöjliga vänstersvängar vid utfart från Jägarvägen och ut på Klockarbergsvägen är trafikfarorna utelämnade i planerna.

Vidare säger man att en bullerutredning visar att vid fasaden klarar man gränsvärdet med en hårsmån, men vid uteplatsen överskrids det. Ljus över Jägarvägen överskrids likaså.

Det blir svårt att åtgärda säger kommunen. Då får väl Mark- och miljödomstolen lösa det åt dem. Ett bullerplank tar också bort störande ljus så flytta infarten från Jägarvägen.

Kommunen uppger att trafik på Jägarvägen inte ökat sedan 2009 beroende på att det körs mindre bil. Här gäller tydligen inte den årliga ökningen på 1,5 procent heller.

Chaufförer är en yrkesgrupp som kan tillföra en hel del, så skriv mer om era erfarenheter. Det måste bli stopp på befintliga och ökade trafik-/miljöfaror som följer på kommunens korståg för Coops varuhus.

Roger Andersson, Skellefteå

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen