Obegriplig hantering av Stadsfestens taxa

Detta är en insändare. Det betyder att en läsare har skickat in texten för publicering. Innehållet är insändarskribentens egen uppfattning.

Tror inte det är sant det jag läste i Norran den 22 februari. Kommunstyrelsen vill att Enbar ska få gratis mark till Stadsfesten, men tekniska nämnden säger nej,

Nämnden vill ha 175 000 kronor i hyra. Men, säger nämndens ordförande Ola Burström, ”om kommunstyrelsen tycker det är viktigt att Statsfesten får gratis hyra, så får den väl ge ett extra anslag som täcker just denna markhyra.”

Varför bemödar sig kommunstyrelsen att fråga tekniska nämnden, när den i slutänden kan bestämma själv – och förlora 175 000 kronor? Vad blev vitsen med en hyra från tekniska nämnden?

Det hela blir ett slag i luften. Samma pengar, men olika påsar?

Roy

Svar direkt

Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-14 att Stadsfesten befrias från avgift för markupplåtelse för 2017.

Kommunstyrelsen behandlade 2016-11-23 en ansökan om stöd till Stadsfesten 2017. Arrangörerna hade ansökt om dels ett ekonomiskt stöd, dels att fritt få disponera vissa markytor inom Skellefteå centrum.

Kommunstyrelsen beviljade ett ekonomiskt stöd för 2017, och rekommenderade tekniska nämnden att befria arrangören från avgift för disponerande av den aktuella marken.

Kommunstyrelsen beslutade även att en utredning ska ta fram framtida inriktning, utseende och upphandlingsform för kommande Stadsfester, från 2018 och framåt.

Tekniska nämnden beslutade 2017-02-20 att, tillämpa en taxa som enbart föreligger i form av ett förslag, inte den taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Därför behålls tidigare principer för årets evenemang i avvaktan på att en ny taxa fastställs, men också utifrån kommande utredning kring stöd till Stadsfesten.

Lorents Burman (S), kommunalråd

Maria Marklund (S), kommunalråd

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen