Motverka orsaken, inte symptomen

Detta är en insändare. Det betyder att en läsare har skickat in texten för publicering. Innehållet är insändarskribentens egen uppfattning.

UNHCR-rapporten Forced displacement in 2016 ger fakta till det vi alla ser i nyhetsrapporteringen:

”Under de senaste två decennierna har den globala befolkningen av tvångsförflyttade människor ökat väsentligt från 33,9 miljoner 1997 till 65,6 miljoner år 2016, och det är fortfarande rekordhögt.”

Det mest akuta problemet orsakas just nu av kriget i Syrien, men det finns ingen anledning att tro att flyktingproblemen försvinner om detta krig upphör.

Troligen, om inget radikalt blir gjort, kommer problemen att öka ännu mer under de närmaste 30 åren.

En viktig faktor är den höga befolkningstillväxten i de mest utsatta länderna i världen. Denna leder oundvikligen till försämrade levnadsförhållanden och konflikter.

I Afrika är prognosen att befolkningen kommer att fördubblas från 1,2 till 2,4 miljarder personer fram till 2050. Om vi fortsätter att göra så litet som nu för människorna i vår omgivning kommer Europa att antingen översvämmas av flyktingar ännu mer än hösten 2015, eller tvingas till ännu mer bryska metoder för att hålla lidande människor utanför Europas gränser.

I båda fallen kommer detta att leda till katastrofer och förstöra våra humanistiska värderingar. För att hindra detta behövs ett massivt, all-europeiskt initiativ för att motverka den befarade utvecklingen.

Centralt blir kraftfulla tag för att åstadkomma barnbegränsning i de mest utsatta länderna. I flertalet av länderna söder om Sahara föds nu fem-sex barn per kvinna och befolkningen växer snabbare än ekonomin, vilket oundvikligen kommer att få katastrofala följder om ingenting görs.

Det går bara att dra en slutsats: Vi måste motverka orsakerna till flyktingkatastroferna, inte bara symptomen.

Erik Solbu, Skelleftehamn

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen