Miljarder till ingen nytta alls

Detta är en insändare. Det betyder att en läsare har skickat in texten för publicering. Innehållet är insändarskribentens egen uppfattning.

Nyligen presenterades utredningen om svenska krigsmaktens deltagande i USA:s och Natos krigföring i Afghanistan. Utredningen Sveriges samlade engagemang i Afghanistan under perioden 2002-2014, kan konstatera att krigsinsatsen misslyckats.

Inför krisinsatsen matades vi svenskar, för att acceptera det hela, med löften om att säkerheten skulle öka, de materiella förhållande förbättras, fattigdomen minska och att det skulle leda till en fungerande demokrati. Inget av det åstadkoms. Notan för vårt krigsäventyr i USA-imperialismens tjänst landade på 27 miljarder kronor, eller drygt 2,2 miljarder kronor per år.

Med dessa miljarder till förfogande hade Norrbotniabanan redan varit invigd, eller alla vakanser i sjukvård, äldreomsorg och skola i länet varit ett minne blott och dessutom räckt till sex timmar arbetsdag för alla sjukvårdsanställda i Västerbotten.

När det gäller välfärden saknas det alltid pengar, men inte när det handlar om att Sverige ska försvara imperialismens intressen runt om i världen.

Det är en politisk prioritering som dränerar välfärden och ökar krigshoten mot vårt land. Något att tänka på i dag när de alltmer hetsiga krigsivrarna driver på miljardrullningen till den svenska militärmakten.

Kent Haldebo Skellefteå

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen